Steun het Platform, onderteken!

Steun ons protest tegen de asfaltcentrale, maak uw bezwaar kenbaar!

Deze pagina kunt u printen, invullen en vervolgens inleveren of versturen naar:

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a IJssellaan 5-2

6826 DD Arnhem

tel.nr.: 06 – 45 13 84 73

emailadres: ageena@hetnet.nl

Ondergetekende,

naam: ……………………………………………………………..

adres: …………………………………………. Postcode………………….

e-mail: ……………………………………………………………

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van de asfaltcentrale op de Koningspley, aangezien deze vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van ons als omwonenden betekent.
Handtekening: …………………………………………………

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier!

Steunbetuiging
  1. Ondergetekende,
  2. (verplicht)
  3. (geldig e-mailadres verplicht)
  4. (verplicht)
  5. (verplicht)
  6. (verplicht)
  7. maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van de asfaltcentrale op de Koningspley, aangezien deze vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van ons als omwonenden betekent.
 

cforms contact form by delicious:days