Stand van zaken na tussenuitspraak Raad van State

Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben 29 maart 2019 de Raad van State verzocht de hersteltermijn van 16 weken met drie weken te verlengen met als reden dat de gemeenteraad naar verwachting pas in de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2019 zou kunnen beslissen over een herstel van de geconstateerde gebreken.

Op 23 april 2019 heeft de Raad van State besloten de bij haar uitspraak van 13 februari 2019 bepaalde termijn te verlengen tot 1 juli 2019.