Tussenuitspraak

De Raad van State heeft 13 februari 2019 een tussenuitspraak gedaan in de procedure van  bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ en gecoördineerde  omgevingsvergunning voor de realisatie van een windpark.

In de tussenuitspraak heeft de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen en de gemeente Arnhem de opdracht gegeven deugdelijk te onderbouwen dat sprake is van zodanige technische, organisatorische of functionele bindingen tussen de twee woningen aan de Veerweg en het windpark dat de woningen als bedrijfswoningen moeten worden aangemerkt. Ook kan ervoor gekozen worden door nader onderzoek aan te tonen dat ter plaatse van de twee woningen voldaan kan worden aan de normen voor geluid en slagschaduw. Uiterlijk binnen 16 weken na deze tussenuitspraak moet worden voldaan aan deze opdracht.

U kunt hier de tussenuitspraak 13-2-2019  over het bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunning en de uitspraak Wet natuurbescherming 13-2-2019  Windpark Koningspleij Noord lezen.

Nog niet alle procedures zijn doorlopen zoals vastgelegd in het coördinatiebesluit. De watervergunning, die nodig is om aan de voet van de dijk te mogen bouwen, ontbreekt nog. Die is momenteel in procedure bij het Waterschap Rijn en IJssel.