Bedrijfswoningen

De gemeenteraad is 15 mei jl zonder verdere inhoudelijke discussie akkoord gegaan met het als bijlage toevoegen van de notitie van burgemeester en wethouders aan de toelichting van het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord.’

De gemeenteraad is van mening dat zij dit nu wel deugdelijk hebben onderbouwd met de Notitie beheerderswoningen’ en de bijgevoegde instemmingsovereenkomsten van de huidige eigenaren, cq. bewoners en huurders.

Stand van zaken na tussenuitspraak Raad van State

Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben 29 maart 2019 de Raad van State verzocht de hersteltermijn van 16 weken met drie weken te verlengen met als reden dat de gemeenteraad naar verwachting pas in de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2019 zou kunnen beslissen over een herstel van de geconstateerde gebreken.

Op 23 april 2019 heeft de Raad van State besloten de bij haar uitspraak van 13 februari 2019 bepaalde termijn te verlengen tot 1 juli 2019.