Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van september 2018 lezen.

Termijn verlenging

Stichting AGA/Presikhaaf heeft van de Raad van State het bericht ontvangen dat naar verwachting niet binnen zes weken na de zitting op 20 juli 2018 uitspraak kan worden gedaan. De termijn is met zes weken verlengd.