Raad van State

Vrijdag 20 juli 2018 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het besluit vergunning / ontheffing Wet natuurbescherming. In een circa vier uur durende zitting werden de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en de vijf appellanten (gemeente Westervoort, drie bewonersgroepen en de Vogelwerkgroep) door drie staatsraden bevraagd over nut, noodzaak en vooral de mogelijkheid om vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord te bouwen, een locatie op korte afstand omringd door drie woonwijken in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied.

Wat heeft dit plan voor consequenties? Waarom zouden er persé windturbines op deze unieke locatie omringd door woonwijken moeten komen? Er bestaan zoveel andere, minder overlast gevende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

En wordt met de manier waarop deze zogenoemde coördinatieprocedure werd gevoerd voldaan aan wet en regelgeving? De hele coördinatieprocedure is immers nog niet afgerond! Of is wet en regelgeving ondergeschikt aan energietransitie?

Wij rekenen op een wijs oordeel van de Raad van State.