Vervolg behandeling windturbines in gemeenteraad op 12-12-2016

Maandag 12 december 2016 van 20.45 tot 21.45 uur wordt in de gemeenteraad verder gesproken over de toepassing van de coördinatieprocedure voor de windturbines langs de Pleyroute. Vorige week werd afgesloten met een toezegging van de wethouder om de gemeenteraad informatie te sturen over de uitkomst van de windconsultaties en hoe de vragen en opmerkingen van omwonenden in de plannen zijn meegenomen.  Besloten werd dat de vergadering verkort informatief en vervolgens meningsvormend zal zijn en dat, omdat er 28 november al insprekers waren, er 12 december geen insprekers zouden komen. Hier komt u bij de vergaderstukken. Uit deze stukken blijkt niet dat er informatie naar de gemeenteraad is gegaan en dat de heer De Keijzer (initiatiefnemer van het windturbinepark) en mevrouw Van Woerden (voorzitter van de Rijn en IJsselenergiecoöperatie) komen inspreken.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van december 2016 kunt u hier lezen.