VN Tribunaal neemt klacht van NLVOW in behandeling

De commissie van Toezicht van het verdrag van Aarhus in Genève heeft 19 december 2015 de klacht van de NLVOW ontvankelijk verklaard. De commissie gaat de klacht nu inhoudelijk beoordelen. Professor Koers die de klacht namens de NLVOW indiende en die in Genève aanwezig was: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je in dit land naar een internationaal tribunaal moet stappen om dit soort zaken voor elkaar te krijgen. De verantwoordelijke bewindslieden zouden zich hiervoor moeten schamen.” In het Persbericht  dat de NLVOW uitgaf kunt u lezen hoe het proces verder verloopt en wat de gevolgen zijn van een positieve uitslag.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u de Nieuwsbrief Werkgroep AGA februari 2016 lezen.

Realiseren eerste vier windmolens in Arnhem

Het college van B&W heeft 2 februari 2016 besloten de ontwikkeling van vier windturbines op de Kleefse Waard en Koningspleij Noord actief te faciliteren. Drie op gemeentegrond en een op grond van Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Ook werd besloten het bestemmingsplan dat hiervoor moet worden opgesteld samen te laten lopen met dat voor bedrijventerrein Kleefse Waard en de intentieovereenkomst gronduitgifte met Pleij BV voor de plaatsing van drie windturbines te verlengen.

Pleij B.V. heeft daarvoor samen met Raedthuys VOF namens IPKW Windpark Koningspleij (WP Koningspleij) opgericht. WP Koningspleij is een samenwerkingsverband aangegaan met Rijn IJssel Energie coöperatie om een coöperatief tot stand te laten komen

De effecten van het bedrijventerrein en de windturbines worden momenteel onderzocht en in een milieueffectrapportage beoordeeld. Verwacht wordt dat in de tweede helft 2016 besluitvorming over het bestemmingsplan zal plaatsvinden.

Meer informatie kunt u lezen in de collegenota Realiseren eerste vier windmolens.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief december 2015 van Werkgroep AGA lezen.

Afwaardering Kleefse Waard – Koningspleij-Noord

Afwaardering Kleefse Waard – Koningspleij-Noord

Het plan om van de Kleefse Waard en Koningspleij-Noord een hoogwaardig bedrijventerrein te maken dreigt uit te lopen op een mislukking. De afgelopen jaren zijn er geen grondverkopen gerealiseerd.

In de najaarsrapportage grondexploitatie 2015 van de gemeente Arnhem wordt geschreven dat er rekening moet worden gehouden met een negatief resultaat voor het grondbedrijf dat naar verwachting tussen € 13 en € 15 miljoen zal liggen. Dat bedrag wordt voor het grootste deel veroorzaakt door afboekingen binnen het project Kleefse Waard en Koningspleij-Noord.

Pleijroute stijgt in file-top 50

Het aantal files op de Pleijroute is in 2015 weer behoorlijk gestegen. In 2014 stond de Pleijroute op plaats 40  in de nationale file-top 50  van de Verkeersinformatiedienst, in 2015 is hij gestegen naar de 29ste plaats. Het gaat dan om de dagelijkse files vanaf Gelredome in de richting van Knooppunt Velperbroek. De files op de A12 vanuit Ede richting Arnhem zijn ongeveer gelijk gebleven.  Vanuit Arnhem richting Utrecht steeg de A12 van plaats 69 naar 27.

Handtekening onder ontwerptracébesluit A15

Minister Schultz van Haegen en de Gelderse gedeputeerde Bieze hebben 5 november 2015 een handtekening gezet onder het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15). Het besluit beschrijft het gekozen tracé en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin.

De nationale verkeersader A15 wordt vanaf knooppunt Ressen ruim vijftien kilometer doorgetrokken richting de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. In het Ontwerptracébesluit is in overleg met o.a. betrokken overheden en organisaties het oorspronkelijke Doortrekkingsalternatief A15 Noord verder uitgewerkt. Ook zijn er aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Groessen, Helhoek en Loo en maatregelen op het onderliggende wegennet. Een onderdeel van het plan is de aanleg van een ‘deksel’ op de verdiepte ligging van de verlengde A15 bij het buurtschap De Helhoek.

Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa 840 miljoen euro. Provincie Gelderland draagt hiervan bijna 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. Hiervoor ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarin is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Verkeer dat over de nieuwe brug over het Pannerdensch Kanaal rijdt, betaalt tol. Er komen geen tolpoortjes; weggebruikers worden geregistreerd via hun kenteken.

Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.