Bespreking energierapport in de gemeenteraad

Vanavond vervolgt de gemeenteraad de informatieve behandeling van het rapport New energy made in [Arnhem]. Vorige week al heeft Bewonersvereniging Stadseiland Arnhem een zienswijze op het rapport ingestuurd. Vandaag heeft ook de Westervoortse Wijkraad MSW dat gedaan. Rode draad in het traject om te komen tot energiebeleid is dat er voor belanghebbenden / omwonenden geen ruimte is voor inspraak / overleg of het mee vormgeven aan de plannen. De begrippen als Van Wijken Weten, minder gemeente, meer wijk, anders doen, blijken in de praktijk slechts woorden te zijn.

Op https://arnhem.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=2834 bij het onderwerp: Vaststellen van het Programma New energy made in Arnhem, 2015-2020(informatief/meningsvormend) komt u bij alle vergaderstukken van 7PM 21-9-2015.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de nieuwsbrief september 2015 van Werkgroep AGA lezen.