Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de laatste nieuwsbrief lezen zoals die in het PRESIKHAAF wijknieuws van november 2014 wordt gepubliceerd

Hoorzitting Windvisie bij Gedeputeerde Staten

Op 1-10-2014 hebben 20 insprekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) van Provinciale Staten hun zienswijzen toe te lichten en te reageren op de reactienota van Gedeputeerde Staten. Vereniging Stadseiland ArnhemStichting AGA/Presikhaaf  en Wijkraad Mosterdhof – Struikendoorn – De Weem  hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt. De Windvisie is 15-10-2014 besproken in de commissie MIE, op 11 en 12 november wordt er een besluit over genomen.

Reacties op Startdocument m.e.r. bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord

Tot 3 oktober 2014 kon er een reactie gegeven worden op het Startdocument m.e.r. bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. Onder andere Bewonersvereniging Stadseiland , de heer Schreuder, Stichting AGA /Presikhaaf en Wijkraad Mosterdhof – Struikendoorn – De Weem  maakten van die mogelijkheid gebruik.

Standpunt Wijkraad en wethouder Westervoort

De heer Bleumink, voorzitter van  Wijkraad MSW en de Westervoortse wethouder Breunissen gaven op 29-9-2014 op Kanaal 13 hun standpunt http://www.youtube.com/watch?v=YSgBt2wOCOY&list=UU35q6FlWxBHnkh-UFjpY6wA over de plannen die Arnhem heeft met windturbines op Koningspley-noord.

Informatiebijeenkomst NLVOW in Westervoort

In het kader van Nationale Burendag stond 27 september jl. de jaarlijkse wijkinloop van Wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem/De Waaij (MSW) bij Zalencentrum Wieleman in Westervoort in het teken van windturbines. Prof. Mr. Albert Koers van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) was uitgenodigd voor een presentatie  over windturbines waarbij ook de mogelijkheid was tot het stellen van vragen. De ochtend werd bezocht door ruim honderd mensen, waaronder een aantal gemeenteraadsleden uit zowel Westervoort als Arnhem. De wijkraad maakte een verslag van de bijeenkomst.