Koppeling stadsverwarming

Nuon gaat 19 miljoen euro investeren om de stadsverwarmingsnetten van Arnhem, Duiven en Westervoort te koppelen. Nog dit jaar wordt begonnen met de aanleg van de koppelleiding van de Warmte Kracht Centrale op de Kleefse Waard naar de AVR in Duiven. Eind 2014 zal de 5 km lange koppelleiding gereed zijn. Dan kunnen 4.000 extra huishoudens en 100 extra bedrijven op stadswarmte worden aangesloten. Met de koppeling hoopt Nuon de zekerheid van de levering van stadswarmte te verbeteren.

dG koppeling warmtenet regio arnhem 27-11-2013

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Met een klik op:  Nieuwsbrief dec 2013 kunt u onze laatste nieuwsbrief lezen zoals die in het decembernummer van het Presikhaaf Wijknieuws wordt gepubliceerd.

Verlengde A15 wordt tolweg

De laatste tijd is de A15 steeds weer in het nieuws door de discussie over tolheffing. Minister Schultz houdt vast aan tolheffing tussen knooppunt Ressen en Zevenaar. Met tolheffing moet 293 miljoen euro worden binnengehaald. Dat betekent dat automobilisten die na 2019 gebruik willen maken van de doorgetrokken A15 per keer €1,62 moesten betalen. Voor vrachtwagens kwam dat uit op €7,54.

De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze vindt de tolplannen teleurstellend en in strijd met de afspraken. Afgesproken was dat maximaal 33 procent van de voertuigen een andere route zou mogen kiezen. Uit berekeningen blijkt dat ongeveer de helft dat zal doen.

Wethouder Martijn Leisink vindt dat de gemeente bij de tariefstelling betrokken moet worden. Dat is niet gebeurd. Het overgrote deel van de automobilisten dat de A15 mijdt, zal kiezen voor de Pleyroute. Hij heeft grote zorgen voor de leefbaarheid.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de minister zich bij haar besluit baseert op een onrealistisch grote verkeersgroei en daardoor verkeerde keuzes maakt. Die roept de minister en de Tweede Kamer daarom op de besluiten over nieuwe snelwegen te herzien.

25 november jl. heeft de minister besloten minder tol te heffen op de verlengde A15. Zij heeft het tarief aangepast vergelijkbaar met dat van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. Het tarief wordt nu respectievelijk €1,18 en €7,11. Deze aanpassing kost 12 miljoen euro.

Gronddepot of ophoging Koningspley-noord

Al geruime tijd wordt er door de gemeente zand aangevoerd op Koningspley-noord. Het zand is vrijgekomen bij het afgraven van de oude kade ter hoogte van het terrein van de voormalige gasfabriek. Het zou gaan om een tijdelijke opslag tot 27 december 2013.

In antwoord op vragen bij de gemeente wordt gezegd dat uit een tweede partijkeuring is komen vast te staan dat het zand voldoet aan kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’. Met die kwalificatie zou het uitermate geschikt zijn voor ophoging van Koningspley-noord en kunnen zij er voor kiezen om een nieuwe melding te doen en het zand, in afwachting van vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan, daar maximaal 3 jaar te laten liggen.

Op locatie wordt duidelijk dat de grond wordt gebruikt voor ophoging van het terrein.

Ophoging Koningsplay-noord 17-10-2013 klein

 

 

Communicatie in gemeenteraadsvergadering

Vorige week maandag heeft dhr.Bleumink uit Westervoort ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering in Arnhem. Hij heeft de gemeenteraad verteld over de manier waarop de gemeente Arnhem communiceert, of beter gezegd niet communiceert, met belanghebbenden over de intentieverklaring die het college tekende met Pley BV inzake gronduitgifte voor de plaatsing van windmolens op Koningspley-noord. Met een klik op http://arnhem.notubiz.nl/index.php?Commissie=1226&agendapunt=10846041&CVergadering=386&playVergadering=36075 hoort u de inspraak van dhr.Bleumink en de reacties van de gemeenteraad en wethouder Van Gastel.