Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Met een klik op: Nieuwsbrief Werkgroep AGA okt 2013  kunt u onze laatste nieuwsbrief lezen zoals die in het oktobernummer van het Presikhaaf Wijknieuws wordt gepubliceerd.

 

Kosten windenergie niet 3,7 maar 19 miljard

Het ANP schreef 5-10-2013 dat het kabinet flink wil gaan investeren in windenergie, maar dat die plannen veel meer kosten dan wordt gedacht. In een brief aan minister Kamp schrijven elf wetenschappers, dat volgens hen in de komende tien jaar niet 3,7 miljard euro, maar 19 miljard euro moet worden geïnvesteerd.
Volgens hen wordt er in het zogenoemde Energieakkoord uitgegaan van veel te rooskleurige cijfers. De Sociaal Economische Raad (SER), onder wiens regie de onderhandelingen voor het akkoord werden gevoerd, heeft te makkelijk ‘gekleurde informatie’ van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) overgenomen.  ‘Elke vijf jaar treedt een kostenstijging van 40 procent op’, schrijven de wetenschappers.

Zo moet er veel meer en langer worden geïnvesteerd in parken en wordt er zonder onderbouwing uitgegaan van een kostendaling bij de bouw van parken. Verder is volgens de ondertekenaars van de brief het Centraal Planbureau veel te optimistisch over de economische gevolgen van windenergie op land. Het rendement van een windmolen is namelijk veel lager dan de 40 procent waarvan wordt uitgegaan.

Communicatie

Na berichtgeving in de media zijn we op zoek gegaan naar informatie en zijn bij de collegenota over de Intentieovereenkomst gronduitgifte Koningspleij van 2-10-2013 gekomen

De omgevingspartijen hebben 3-10-2013 een Persbericht uitgegeven.

Intentieovereenkomst voor bouw windmolens

In de Gelderlander van 2-10-2013 werd geschreven dat de plannen voor een windmolenpark op Koningspley-noord een stap verder zijn.  De gemeente Arnhem en de door Rijn en IJssel Energie Coöperatie opgerichte Pleij B.V. hebben een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van windmolens op de gemeentegrond op de Koningspley. Bedrijf Outsmart denkt over een jaar duidelijkheid te kunnen geven op de vraag of windmolens op de Koningspley een goede investering is. De bestemming van  Koningspley-noord moet daarvoor aangepast worden.

De gemeente belooft ambtelijke ondersteuning, maar wil geen extra geld uitgeven aan het project. In 2014 wil gemeente Arnhem 7 procent van de totale energiebehoefte duurzaam opwekken.