Gedogen

Vlak voor de vakantie kregen de zogenoemde omgevingspartijen een uitnodiging van Nuon om een paar dagen later naar een informatiebijeenkomst te komen om te praten over een gedoogverzoek bij provincie Gelderland. Nuon wilde tijdens de zomermaanden ketel 13 laten draaien in plaats van de warmtekrachtcentrale (WKC) in verband met de beperkte warmtevraag in de zomer. Dat zou leiden tot CO2 reductie en kostenbesparing. In verband met de vakantieperiode werd er half augustus nog een infoavond gepland.

Waarom opeens die haast aan het begin van de vakantieperiode? En, is er voorafgaand aan de infoavond geen informatie over dat gedoogverzoek beschikbaar?

Om een lang verhaal kort te houden, tijdens de informatiebijeenkomst werd de vier aanwezigen gevraagd hoe zij over het gedoogverzoek oordeelden. En de informatie die bij stukjes en beetjes werd toegestuurd riep meer vragen op dan dat er duidelijkheid ontstond.

Tussendoor werd via de media bekend dat het niet goed gaat met Nuon en dat moederbedrijf Vattenfall Nuon wil verkopen. Duidelijk werd ook dat het niet alleen ging om een gedoogverzoek maar om een vergunningaanvraag om tot 1-1-2015 ketel 13 de zomermaanden van 2013 en 2014 te laten draaien. Daarna hoopt Nuon de installatie verkocht te hebben.

Samen met de bewonersgroepen van Stadseiland en Westervoort heeft AGA/Presikhaaf bij de Nuon, provincie Gelderland en gemeente Arnhem een aantal schriftelijke vragen gesteld.