Veel meer windmolens? Alleen op papier!

In de Gelderlander van 20 juni werd geschreven dat er over zeven jaar 230,5 megawatt aan windenergie moet worden opgewekt in Gelderland. Dat betekent een verzesvoudiging van het huidige aantal van achttien windmolens tot ruim honderd. De provincie Gelderland gaat dit vastleggen in een akkoord met de minister van Economische Zaken. Tot nu toe haalde Gelderland de bouw van windmolens bij lange na niet. Slechts een derde van de 100 megawatt die in 2010 zou worden opgewekt werd gehaald.

Op 21 juni werd geschreven dat de toezegging van 230,5 megawatt deel uit maakt van een groter akkoord tussen de provincies en de minister van 6.000 megawatt. Kamerleden zetten vraagtekens bij het realisatiegehalte van de voorstellen. Het ene na het andere plan voor de bouw van windmolens strand. De provincie moet er met de gemeenten uit zien te komen. Lukt dat niet dan kan de provincie de plaatsing regelen in plaats van de gemeente. Tegen het overrulen van de gemeenten bestaat veel weerstand. Voorlopig is de overeenkomst van de provincies met de minister niet veel meer dan een papieren akkoord.

Stichting AGA/Presikhaaf

Werkgroep AGA maakt geen deel meer uit van de Wijkplatforms van Presikhaaf. Om de kennis en ervaring van Werkgroep AGA voor Presikhaaf te behouden, is de Werkgroep omgezet in Stichting AGA/Presikhaaf. In het samenwerkingsverband met bewonersgroepen uit Westervoort, Stadseiland/Malburgen en andere belanghebbende groepen verandert niets. Kortom, Stichting AGA/Presikhaaf blijft zich op dezelfde manier inzetten voor de leefbaarheid in Presikhaaf zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent.  Wij weten ons daarbij gesteund door de vele adhesiebetuigen die u ons de afgelopen jaren toestuurde.

Wilt u zich inzetten voor Stichting AGA/Presikhaaf? Laat het ons weten. Samen staan we sterk! Ons e-mailadres is ageena@hetnet.nl .

Op 10 juni hebben we een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord  naar de gemeenteraad gestuurd. Met de volgende links komt u bij de zienswijzen van Wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn en de WeemBewonersvereniging Stadseiland en een aantal bewoners. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan in de gemeenteraad wordt besproken is nog niet bekend.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Met een klik op  Nieuwsbrief  komt u bij de nieuwsbrief zoals die werd gepubliceerd in het Presikhaaf Wijknieuws van juni 2013.