GGD: jaar eerder dood door vuile lucht

GGD Gelderland-midden schrijft in het rapport luchtverontreiniging en gezondheid in Gelderland  dat inwoners van Gelderland gemiddeld een jaar korter leven door luchtvervuiling. De GGD stelt daarnaast dat er jaarlijks 530 mensen in het ziekenhuis belanden met aandoeningen, vooral aan hart en longen, die het gevolg zijn van luchtverontreiniging.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland. Waar Gedeputeerde Staten in een persverklaring melden dat de luchtkwaliteit in de provincie goed is, schrijft de GGD: ‘Nederland is in Europa een van de landen met de meeste luchtverontreiniging’. In de steden en dan vooral vlakbij de snelwegen, doen zich de hoogste concentraties fijn stof en stikstofdioxide voor. De GGD geeft het advies om groen te planten langs vervuilende wegen, waar mogelijk de wegen verdiept aan te leggen en om auto- en fietsverkeer te scheiden.

Publicatie bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord

Op 20 maart jl. heeft de gemeente Arnhem belanghebbenden uitgenodigd om hen bij te praten over het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor de Kleefse Waard – Koningspley-noord voor de zomer 2013 in procedure te brengen en vast te stellen. De gemeente gaf een presentatie op het voorliggende bestemmingsplan en een toelichting op de geactualiseerde onderzoeken. Verder werd gesproken over communicatie en de planning m.b.t. de bestemmingsplanprocedure. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie. Het bestemmingsplan was nog niet beschikbaar. 

Op 3 april jl. heeft de gemeente het voornemen tot opstellen van een bestemmingsplan voor de Kleefse Waard – Koningspley-noord gepubliceerd.

Geen wiek aan de molen

De TU Delft en de Universiteit Wageningen werken al een jaar of tien aan een alternatief voor de ‘traditionele’ windmolen. Behalve stroom wekt die veel verzet op. Bovendien vergen de molens veel onderhoud. Bij de TU Delft staat sinds kort een ‘Ewicon’, een windmolen zonder wieken van 2 bij 4 meter. De Ewicon werkt niet, want als hij zou draaien, stond in het rooster een spanning van 50 tot 100 kilovolt en dat is te gevaarlijk in een openbaar park. De Ewicon vraagt weinig onderhoud, de investering is laag, hij is veilig voor vogels en bruikbaar op l;and en op zee.  Onderzoeker Dhiradj  Djairam hoopt dat hij ook minder weerstand oproept.

Alleen nog grote windmolenparken

Nuon gaat in ons land alleen nog maar grote windmolenparken bouwen van minimaal 36 windmolens. Dat scheef de Gelderlander op 6-3-2013 naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Nuon werd in het ongelijk gesteld in een zaak die door de gemeente Buren was aangespanne. Nuon moet 90.000 euro leges betalen voor de bouwkosten van de hele molen, terwijl zij alleen voor de mast en de wieken wilde betalen. De rechter oordeelde dat ook de turbine en de overige installaties daar bij horen. Goed nieuws voor de actiegroep Klap van de molen in Buuren. Of de bouw van vier windmolens langs de A15 ter hoogte van Lienden doorgaat is nog niet duidelijk.

Akkoord windmolenparken

Het kabinet  heeft in overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen waar tot 2020 nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen. Het gaat daarbij om gebieden als Goeree-Overflakkee, de Krammersluizen, De Eemshaven, de Rotterdamse haven, de Drentse veenkoloniën en Flevoland. De gebieden hebben gemeen dat het er vaak en hard waait en ze zijn geschikt om windmolens neer te zetten die minimaal 100 megawatt aan energie opleveren.De locaties zijn opgenomen in de ontwerp-structuurvisie Windenergie op Land. Samen met kleinere gebieden die de provincies nog aanwijzen moet een totaal van 6.000 megawatt mogelijk zijn. Meer informatie kunt u lezen in Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windenergie op land geschreven door Jelger Moraal.

Plan voor campus duurzame elektriciteit

Rombout Swanborn, eigenaar van zonnecelfoliefabriek HyET Solar, onderzoekt de mogelijkheid van een campus gericht op opwekking van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld waterstof en zonne-energie. Op de campus moeten onderzoek en laboratoriafaciliteiten komen, waarbij EMT-bedrijven (energie-milieutechnologie) gaan samenwerken met hogescholen en universiteiten. Swanborn verwacht dit jaar uitsluitsel te kunnen geven over de haalbaarheid. Het volledige bericht kunt u lezen op http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/plan-voor-campus-op-kleefse-waard-1.3612025

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 14-1-2013 ingestemd met het faciliteren van marktinitiatieven op de potentiele locaties in ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspley-noord en IJsseloord II voor de mogelijke plaatsing van windmolens. Op http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/windmolen-krijgt-kans-in-arnhem-1.3607655 kunt u lezen wat de Gelderlander schreef over dit besluit.