Politieke Maandag 17-12-2012!

In het weekend werden we onverwachts geconfronteerd met de meningsvormende behandeling van ‘Windenergie in Armhem!’ tijdens de Politieke Maandag van vanavond om 21.15 uur. De volgende vergaderstukken werden  toegevoegd:  Dhr.T.Reijers, Brief over plaatsing windturbines in Arnhem met daaraan gekoppeld het verkennende onderzoek van Bureau Waardenburg bv. en  Behandeladvies 17 december 2012 meningsvormende fase .   Op arnhem.nl troffen we tot onze verbazing bij de collegebesluiten de commissiebrief  Beschikking eenmalige subsidie  met daarbij het  Bedrijfsplan Rijn en IJssel Energiecoperatie en startsubsidie en Bedrijfsplan . Ter informatie kunt u nog windmolens en wat meestal verzwegen wordt lezen.  Met een klik op http://arnhem.notubiz.nl/notucast.php?i=popupNotucastDemand&type=2&preVergId=31830#agendaItem618489 kunt u de live uitzending van de meningsvormende behandeling bekijken.

Politiek Westervoort spreekt zorg uit.

De raadsfracties van PvdA, VVD, CDA en D66 van gemeente Westervoort hebben in een brief aan de gemeente Arnhem haar zorg uitgesproken over de plaatsing van windmolens op de aangewezen plekken.   

Jan de Wit, voorzitter van de Rijn en IJssel Energie Coöperatie, de marktpartij die geïnteresseerd is in de realisatie van windturbines op de voorgestelde locaties in Arnhem, schreef in de Gelderlander over energie als streekproduct

Analyse

In de Gelderlander van 1-12-2012 stond een analyse van het windmolenplan dat maandag 10 december a.s. van 22.15 tot 23.15 uur wordt besproken door de gemeenteraad. Hier kunt u het behandeladvies van de 2e informatieve behandeling lezen.