Kritische reacties op plan windmolens

Tijdens de Politieke Maandag van 26 november j.l. hebben omwonenden van de Kleefse Waard, Koningspley-noord en IJsseloord II zich duidelijk uitgesproken over het plan om daar windmolens te plaatsen.  U kunt de teksten hier lezen in volgorde van inspreken: de heer De Wit, Rijn en IJssel Energie Coperatie,  de heer Vos, Bewonersvereniging Stadseiland,   Ad Bleumink, Werkgroep Beter leefmilieu aan weerszijde van de Pleij,  Nico Donker, Stichting Wijkraad MSW in Westervoort,  mevrouw Boerboom, werkgroep Arnhem geen Asfaltcentrale,  de heer Reijers,  Bijlage inspreektekst de heer Reijersde heer De Meijer, Gelderse Natuur en Milieu Federatie,  brief de heer Van der Veer over gebruik windturbines

Omdat de gemeenteraadsvergadering was uitgelopen, kregen de insprekers om 22.30 uur nog wel de gelegenheid om in te spreken. De informatieve behandeling van de gemeenteraad volgt waarschijnlijk op 10 december.  De Gelderlander beschreef vanmorgen de inspraak als een storm van protest.

Windenergie

Sinds het besluit van het college van B&W van Arnhem om de gemeenteraad de vraag voor te leggen in te stemmen met de bouw van windturbines op ‘t Broek, de Kleefse Waard en Koningspley-noord is er in de media een discussie losgebrand.  Koppen als Het vangt wind en is 145 m hoog  Tegenwind of Westervoort volgt windmolenplannen kritisch zijn duidelijk. Daarmee wordt helder dat de gemeente en de politiek  nog wel wat aan de omgevingspartijen hebben uit te leggen. Vragen als: Hoe duurzaam is windenergie eigenlijk of  is dit wel de goede locatie voor windmolens, zullen toch beantwoord moeten worden.  Bewoners hebben recht op het eerlijke verhaal over de consequenties van windenergie.

Door te klikken op  Energiewende dG 27-10-2012 ,  Interesse voor plannen Arnhem met windmolens dG liemers 29-10-2012  Energie uit Arnhem dG 30-10-2012,   windturbines AK 31-10-2012 Windturbines dG 3-11-2012 kunt u nog een aantal artikelen lezen.