Speculaties over A15 houden aan

Berichten waarin gespeculeerd wordt over de eventuele doortrekking van de A15 houden aan.  In de Gelderlander van 19-9-2012 en  20-9-2012 kunt weer twee berichten lezen.

Nuon blaast bouw biomassacentrale af

In de Gelderlander van vandaag kunt u lezen over het afblazen van de bouw van een biomassacentrale door Nuon.

Nuon stopt haalbaarheidsstudie biomassacentrale

Nuon heeft 7 september bekend gemaakt dat zij besloten heeft niet langer door te gaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een Bio-WWK op de Kleefse Waard. Uit dat onderzoek was tot dusverre naar voren gekomen dat er teveel onzekerheden zijn. In het bijzonder wordt de toekenning van subsidie genoemd. Met dit besluit blijven de in de zienswijzen geformuleerde vragen vooralsnog onbeantwoord. Wij wachten de reactie van gemeente Arnhem en provincie Gelderland af.