Wilgenenergieakker

In een artikel van de Gelderlander werd vandaag geschreven over een wilgenakker als bron van biomassa voor energiecentrales.

Informatiebijeenkomst

Op 28 juni jl. is er een informatiebijeenkomst van de Nuon geweest waarbij weer alleen omgevingspartijen werden uitgenodigd die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de bestemmingsplanprocedure Kleefse Waard – Koningspley-noord.  In het verslag  kunt u lezen waarover gesproken werd.

Bouwplan in Welstand

Bij toeval zagen we op de agenda van de kleine Welstandscommissie van 4 juni jl. dat tekeningen voor de bouw van een biomassacentrale op de Kleefse Waard zouden worden besproken. Wij zijn bij die vergadering geweest.

Het besproken bouwontwerp bestaat uit een overkapping van het bedrijfsproces: de technische installatie, houtaanvoer, houtopslag en rookgasreiniging. Bij het ketelhuis komt een schoorsteen van 60 meter. Voor de overkapping wordt gedacht aan duurzame materialen als accoya (hout) en cortenstaal. Is het dan toch zo dat de plannen van Nuon al in een verder gevorderd stadium zijn dan Nuon doet voorkomen?

Nuon verzocht ons de tekeningen nog niet in de openbaarheid te brengen door ze bijvoorbeeld op deze website te plaatsen. Er zou nog veel in gewijzigd kunnen worden! Ondanks dat we te maken hebben met een openbare procedure voldoen we vooralsnog aan dat verzoek. Voor meer informatie over de bouwtekeningen kunt u terecht bij het Loket Bouwen,Wonen en Leefomgeving in het Stadhuis, Koningstraat 38 in Arnhem.