Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op: Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale  komt u bij het juninummer 2012 .

Geen goedkeuring voor bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord

De Raad van State heeft onze beroepen gegrond verklaard, het besluit van het college van GS van Gelderland dd. 18-6-2010 vernietigd en daarmee goedkeuring onthouden aan bestemmingsplan Kleefse waard – Koningspley-noord! De uitspraak  werd vanmorgen bekend gemaakt.

 

Zienswijzen op startnotitie Nuon

Met een paar klikken kunt u de zienswijzen van  Wijkplatform Malburgen-west,  Bewonersvereniging Stadseiland,  Wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem in Westervoort,  gemeente Westervoortde Wijkplatforms van Presikhaaf  en Vereniging PresikGaaf Arnhem/Werkgroep AGA  op de startnotitie van de Nuon lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op  Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale  komt u bij de laatste nieuwsbrief.

Verslag informatieavond Nuon

Met een klik op presentatie Info-avond BioWKK  en  verslag Infoavond BioWKK kunt u de geprinte versie van de Power Point-presentatie en het verslag van de informatieavond lezen.

Correctie

In het artikel van de Gelderlander is abusievelijk vermeld dat er 175 vrachtwagens per dag biomassa gaan aanvoeren. Dat moet zijn 175 vrachtwagens per week. Hier leest u de  correctie dd.7-4-2012