Reactie op plannen NUON

In de Gelderlander van 6-4-2012 werd gereageerd op de plannen van de NUON.

Informatie van de Gelderlander

De Gelderlander van vanmorgen, 5-4-2012, gaf in een artikel informatie over de biomassacentrale die de NUON op de Kleefse Waard wil gaan bouwen.

Biomassacentrale

Alle bewonersgroepen en verenigingen uit Arnhem en Westervoort en de gemeente Westervoort, die betrokken zijn geweest bij het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord, werden op 26 maart jl. door de NUON uitgenodigd voor een informatieavond over de voorgenomen bouw van een biomassacentrale. De gemeente Arnhem, al sinds 2009 met de NUON hierover in onderhandeling, was de grote afwezige bij deze informatieavond.

NUON wil een biomassacentrale bouwen bij de voormalige Akzohaven op de Kleefse Waard . Zij hebben daartoe een startnotitie  voor de m.e.r.-procedure naar de provincie gestuurd. Tot 19 april kan daarop een zienswijze worden ingestuurd.

Tijdens de informatieavond werden veel vragen gesteld, maar op zo goed als alle vragen kwam het antwoord: dat zoeken we nog uit! Wij gaan er vanuit dat de NUON, gemeente Arnhem en provincie Gelderland snel zorgt voor voldoende informatie om te kunnen voldoen aan de vraag van de provincie, namelijk om aan te geven wat we in de m.e.r. onderzocht zouden willen hebben.

Uitstel

Op 26 maart jl kregen we bericht van de Raad van State dat zij er niet in geslaagd is om binnen zes weken een uitspraak te doen over het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. De termijn is met zes weken verlengd.