Lingewaard strijdt voor een tunnel

Regionale bewoners- en belangengroepen en de gemeente Lingewaard blijven samen strijden voor een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal.Volgende week zaterdag houden zij bij wijze van protest een fakkeloptocht naar de dijken langs het Pannerdensch Kanaal. Meer info leest u in het artikel  in de Gelderlander van 20-2-12.

Besluit minister Schultz van Haegen

Minister Schultz van Haegen heeft gisteren in een persbericht bekend gemaakt dat gekozen is de doortrekkingvariant A15 Noord te gaan uitvoeren. Dat wil zeggen dat de A15 van Ressen naar Zevenaar wordt doorgetrokken met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar en dat op de nieuwe weg tol geheven wordt. Het Rijk draagt 385 miljoen euro bij en de regio 372,5 miljoen euro. Dankzij een bijdrage van de provincie Gelderland is er 55 miljoen euro beschikbaar voor extra inpassingsmaatregelen zoals de inpassing bij Boerenhoek, Groessen, park Lingezegen, een extra aansluiting bij Zevenaar Oost op de A12 en een calamiteitenontsluiting bij Angeren. Met dit besluit negeert de minister de kritiek van de Commissie MER op de inhoud van het milieueffectrapport (MER).

Gisteren ook presenteerde gemeente Lingewaard berekeningen waaruit bleek dat een tunnel wel iets duurder is, maar past binnen het budget van 750 miljoen euro. 

Met deze link komt u bij het persbericht, het standpunt van de minister en een reactie op het besluit in de Gelderlander.

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op: Nieuwsbrief februari 2012 komt u bij de laatste nieuwsbrief zoals die in het februarinummer van het Presikhaaf Wijknieuws wordt afgedrukt.

Zevenaar en Duiven akkoord

Met deze link komt u bij twee artikelen in de Gelderlander over het akkoord dat Zevenaar en Duiven hebben bereikt over de ligging van de A15 door de Liemers.