Behandeling beroepschrift door Raad van State

De Raad van State heeft de datum van de zitting waarin de beroepschriften  mbt het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord worden behandeld, vastgesteld op 21 februari 2012. Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, zal de beslissing in deze zaak binnen zes weken na de zitting openbaar gemaakt worden.

‘Groen’ industriepark Kleefse Waard mogelijk groter

In een artikel in de Gelderlander wordt geschreven over een mogelijke uitbreiding van de Kleefse Waard met 20 hectare lamgs de Westervoortsedijk en circa 25 hectare grenzend aan de Pleyroute. Het industriepark zou daarmee twee keer zo groot worden en 90 hectare beslaan. Meer hierover leest u in de Gelderlander van 3-11-2011.

 

Persbericht Commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft 3-11-2011 een persbericht uitgegeven. Daarin schrijft zij dat het milieueffectrapport (MER) over de A15 een onvolledig beeld geeft van de verschillende doortrekkingsalternatieven. 

De Commissie voor de m.e.r. heeft op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) de kwaliteit van de MER beoordeeld. De Commissie adviseert de minister het MER te laten aanvullen zodat een goed onderbouwde keuze voor een van de doortrekkingsalternatieven gemaakt kan worden. Met een klik op Persbericht ViA15 kunt u het volledige bericht lezen. Een reactie daarop kunt u lezen in een artikel in de Gelderlander van 4-11-2011.

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op: Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale komt u bij de nieuwsbrief december 2011 zoals die in het Presikhaaf Wijknieuws wordt afgedrukt.