Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op: Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale komt u bij de nieuwsbrief van oktober 2011 zoals die in het Presikhaaf Wijknieuws wordt afgedrukt.

Reacties op StAB adviezen

De Raad van State stuurde ons 4 oktober jl. de verschillende zienswijzen  op de StAB adviezen en de reacties daarop van de gemeente Arnhem.

Besluiten Wijkplatform Presikhaaf Oost en Presikhaaf West

Tijdens de ingelaste vergadering van de twee Wijkplatforms op 20 september 2011 heeft Werkgroep AGA gewezen op de eerder door de twee Wijkplatforms genomen besluiten. Ook is gewezen op de noodzaak van het afronden van de bestemmingsplanprocedure Kleefse Waard – Koningspley-noord en het blijven volgen van de ontwikkelingen in de procedure van de Trajectnota/Milieu Effect Rapportage A15 (TN/MER) in het belang van de leefbaarheid in Presikhaaf. De tekst kunt u  hier lezen.

De twee Wijkplatforms hebben daarop besloten dat AGA de bestemmingsplanprocedure samen met een advocaat kan afronden. Ook het proces van de TN/MER A15 kan AGA blijven volgen. Als Vereniging PresikGaaf Arnhem, de rechtspersoon van de twee Wijkplatforms, kan AGA reageren in de procedure van de TN/MER A15. Zo kon op 23 september nog op tijd een zienswijze  worden ingestuurd.