Trajectnota / MER A15 op politieke agenda

Maandag 19 september staat de zienswijze van de gemeente Arnhem op de Trajectnota/MER A15 op de agenda van de Politieke Maandag. De vergadering is openbaar en wordt gehouden van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis, zaal Landgoed / Festival.

Akkoord wijkteams

Op 14 september jl. hebben de twee wijkteams  € 6.000,- beschikbaar gesteld zodat de laatste stappen gezet kunnen worden in de procedure van bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. Op 20 september worden Wijkplatform Presikhaaf Oost en Presikhaaf West in een gezamenlijk overleg hierover geïnformeerd en wordt  gesproken over het vervolgen van de lopende procedure van de Trajectnota/MER  A15 en het voortbestaan van werkgroep AGA.

Ook voor  de Trajectnota/MER A15 is op 26 september een deadline voor het insturen van een zienswijze.

Wij komen later uitgebreider op een en ander terug.

Brief wijkteams

Op 25 augustus jl. werd Werkgroep AGA weer plotseling geconfronteerd met een brief. Dit keer niet van de Raad van State maar van de wijkteams, het dagelijks bestuur van de Wijkplatforms Presikhaaf Oost en Presikhaaf West.  Na een (vermeende) budgetoverschrijding geconstateerd te hebben, werd daarin gevraagd geen uitgaven meer te doen m.b.t. advocaatkosten. Wij hebben die brief 29-8-2011 beantwoord en overleg gehad met onze wijkmanager, waarna 1-9- 2011 een tweede brief  naar de wijkteams werd verstuurd. 

De wijkteams hebben  besloten om op 14 september te gaan praten over o.a. het voortbestaan van Werkgroep AGA, het vervolgen van de lopende procedures (bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord en TN/MER A15) en een aanvulling op het budget van Werkgroep AGA.  Werkgroep AGA heeft hen verzocht zo snel mogelijk met een uitspraak te komen omdat  de werkgroep te maken heeft met een deadline zowel in de bestemmingsplanprocedure als voor de A15, namelijk op 26 september. Besluiten van de beide Wijkplatforms liggen ten grondslag aan de manier waarop Werkgroep AGA deze procedures volgt.

Wij houden u op de hoogte.

Advies Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

Zoals wij in de Nieuwsbrief van september al schreven, hebben wij 12 juli jl. een gesprek gevoerd met Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De StAB is een onafhankelijke adviseur, die zich richt op de niet juridische aspecten van een zaak. Om een goed inzicht te krijgen in een zaak kan de rechter de StAB inschakelen voor een advies. De rechter kan het advies gebruiken voor zijn uitspraak.

De StAB had voor de procedure van bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord als onderzoeksvraag: ‘Beschrijf de gevolgen van het plan voor zover dit nodig is voor de behandeling van de beroepen’. Het StAB advies  kregen wij 24 augustus. De bijlagen waarna verwezen wordt zijn in te zien bij de Raad van State. Wij gaan van de mogelijkheid gebruik maken om een zienswijze op dit verslag te schrijven. Dat moet vóór 26 september a.s. gebeuren.

Het StAB advies van de andere appelanten is 21 juni al opgesteld en is niet digitaal. Ook zij hebben een zienswijze geschreven.

Wat nu nog rest is de behandeling van het beroep door de Raad van State.