Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op: Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale  komt u bij de nieuwsbrief september 2011 zoals die in het Presikhaaf Wijknieuws wordt afgedrukt.

Trajectnota/ MER ViA15 klaar

De Trajectnota/MER (TN/MER) van de planstudie ‘Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem – Nijmegen’ is klaar. De nota ligt vanaf 16 augustus tot en met 26 september 2011 ter inzage. In Arnhem is dat in het gemeentehuis, het provinciehuis en het kantoor van Rijkswaterstaat. Er worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd. In Arnhem is dat op dinsdag 13 september van 11.00 uur tot 20.30 uur in Hotel Haarhuis, Stationsplein 1. Daar zijn dan deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig voor het beantwoorden van vragen over de inhoud van de TN/MER. In de periode van 16 augustus tot en met 26 september kunt u uw zienswijze op de inhoud van de nota geven. Bij voorkeur via de website van het Centrum Publieksparticipatie,  www.centrumpp.nl . Het is ook mogelijk mondelinge te reageren tijdens de informatiebijeenkomsten en natuurlijk kunt u een reactie per post sturen naar Centrum Publieksparticipatie, TN/MER ViA15, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Alle stukken van de TN/MER kunt u vinden op www.centrumpp.nl  onder ‘actuele zienswijzeprocedures’.  Door te klikken op samenvatting kunt u de hoofdlijnen van de nota lezen.

Werkgroep AGA gaat de stukken bestuderen en wil graag weten hoe u als bewoner van Presikhaaf denkt over de oplossingen van  met name de verkeersproblematiek op de Pleyroute en A12 en de Oost-Westverbinding richting Duitsland vice versa.   Laat het ons weten op www.ageena.nl of ageena@hetnet.nl