Akkoord doortrekking A15

Op 22 juni jl. hebben het Rijk, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem / Nijmegen een principeakkoord bereikt over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar. Daarbij wordt uitgegaan  van een brug over het Pannerdensch Kanaal en een half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Daarnaast is er extra geld voor de inpassing ter hoogte van Groessen en Boerenhoek. Voor de aanleg van de weg is een bedrag van ruim 1 miljard euro gereserveerd. Het Rijk draagt 385 miljoen euro bij en de provincie en de stadsregio 372,5 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt door tol opgebracht. Rijk en provincie gaan dit met marktpartijen uitwerken. De hoogte van het toltarief moet zodanig zijn dat veel weggebruikers voor de doorgetrokken A15 gaan kiezen en daarmee de andere wegen in de regio ontlasten. Gedacht wordt aan een bedrag van 1 tot 2 euro voor personenauto’s.

Hoe denkt u als bewoner van Presikhaaf over de A15 als tolweg? Stuur uw mening naar ageena@hetnet.nl  Werkgroep AGA blijft de ontwikkelingen en procedure volgen en zet zich in om eventuele verkeersoverlast in Presikhaaf te voorkomen.

Hoe nu verder?

De eerstvolgende stap is, na de zomer, de tervisielegging van de TN/MER. Hierin staan de onderzoeksresultaten van de in de Richtlijnen benoemde tracés. Hierop is inspraak en advies mogelijk. De minister zal vervolgens begin 2012 middels een standpunt een knoop doorhakken over het tracé.  Het tracé wordt daarna verder uitgewerkt in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB). Dit is een nadere ontwerpdetaillering van het in het standpunt gekozen alternatief. In deze fase zullen ook marktpartijen worden betrokken, die worden uitgedaagd om met een mooi ontwerp te komen voor onder andere een goede kwaliteit van de brug. Belanghebbenden worden betrokken bij het ontwerp. Zodra het OTB is afgerond, wordt dit ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan opnieuw zowel schriftelijk als mondeling inspreken. Inzet is de bouw in 2015 te laten beginnen. De nieuwe verbinding kan dan 2018 klaar zijn.

Voor een beeld van de doorgetrokken A15 klikt u op kruising Pannerdensch Kanaal  en doortekking A15 in Lingewaard.