Uitspraak op verzet

De Raad van State heeft 6 juni jl. uitspraak gedaan op het verzet van Vereniging Presikhaaf Arnhem / Werkgroep AGA. Een positieve uitspraak. De Werkgroep wordt toegelaten in de beroepsprocedure van Bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. Ter zitting had de Raad van State al aangegeven dat de Afdeling tijdens de beroepsprocedure zelfstandig nog een keer zal toetsen of de Werkgroep inderdaad ontvankelijk wordt geacht. Gelet op de overwegingen van de Afdeling in de verzetprocedure bestaat daarop een goede kans.