Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op  Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale  komt u bij de nieuwsbrief juni 2011 zoals die in het het Presikhaaf Wijknieuws wordt afgedrukt.

Verzet

Vrijdag jl. is de zitting geweest van het verzet van onze werkgroep tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op grond van art. 8:54 van de Algemene wet bestuursrechtspraak van 28-1-2011. De mogelijkheid werd geboden het verzetschrift toe te lichten en de vragen te beantwoorden die er bij de Afdeling nog waren ten aanzien van al hetgeen wij in het verzet hebben ingebracht om aan te tonen dat het beroep ten onrechte kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard.  De uitspraak volgt over circa 14 dagen. Wij blijven optimistisch.