Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

 Met een klik op Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale kunt u de nieuwsbrief van april 2011 lezen.

Verzetschrift

In overleg met onze advocaat heeft werkgroep AGA verzet  gedaan tegen de uitspraak van de Raad van State dd. 28-1-2011. De Raad van State heeft ons uitgenodigd om 29 april a.s. ons standpunt mondeling toe te lichten.