Uitspraak Raad van State

Onverwachts heeft de Raad van State op 28-01-2011 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van Werkgroep AGA en ons ‘kennelijk’  niet ontvankelijk verklaard. Dat is gebeurd op basis van hetgeen besproken is tijdens de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening. De Raad van State is naar aanleiding daarvan kennelijk van mening dat een onderzoek in de bodemprocedure naar de bezwaren van Werkgroep AGA niet nodig is. Verzet tegen deze uitspraak is mogelijk. Wij gaan hierover in overleg met onze advocaat.
De afzonderlijke bewonersgroepen in het samenwerkingsverband van Platform AGA van Westervoort en Stadseiland zijn nog altijd in de procedure. De Raad van State zal dus uiteindelijk altijd in beroep een uitspraak doen over de bezwaren die tegen het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord zijn ingebracht.

We houden u op de hoogte.