Stand van zaken A 15

In de nieuwsbrieven van juli en october van dit jaar heeft u kunnen lezen dat de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA) de procedures volgt van de eventuele doortrekking van de A 15 en daarop, als dat nodig mocht zijn, in de procedures zal reageren namens de Wijkplatforms van Presikhaaf West en Presikhaaf Oost.

De stand van zaken op dit moment is dat er medio 2011 naar aanleiding van het dan op te leveren eindconcept Trajectnota/MER een voorlopig standpunt zal worden ingenomen. Dit voorlopige standpunt richt zich op de vraag welk bestuurlijk voorkeursalternatief voor uitwerking in aanmerking komt. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over de financiering. Deze afspraken zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg tussen de regio en het Rijk.

Naar aanleiding daarvan zijn er een aantal artikelen verschenen in De Gelderlander waarin verschillende partijen uitspraken doen. U kunt deze artikelen lezen door te klikken op artikel 24-11-2010,  artikel 27-11-2010, artikel 1-12-2010, artikelen 3,4 en 7-12-2010. Meer informatie kunt u vinden op www.via15.nl

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op  Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale  komt u bij de nieuwsbrief van december 2010.