Bestemmingsplan goedgekeurd

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft 18 juni jl. goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord zoals dat 19-10-2009 door de gemeenteraad van Arnhem werd vastgesteld. Door te klikken op  goedkeuring GS bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord  kunt u de beoordelingen lezen van de 13 bedenkingen die bij Gedeputeerde Staten werden ingebracht.  Wat opvalt is dat door GS bij alle bedenkingen de conclusie getrokken wordt dat ‘De aspecten uit deze bedenking geven ons geen aanleiding goedkeuring aan het plan te onthouden.’

Het bestemmingsplan ligt vanaf 8 juli 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het stadhuis, loket Bouwen Wonen en Leefomgeving, Koningstraat 38 Arnhem.

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale gaat zich beraden over de laatste stap in de procedure.     

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Door te klikken op  Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale komt u bij de nieuwsbrief van juli 2010.