Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Met een klik op Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale komt u bij de nieuwsbrief van februari 2010.

De laatste ontwikkelingen

Het is de afgelopen periode rustig geweest met ontwikkelingen rondom de Kleefse Waard en de Koningspleij-noord. Maar wij houden zeker de vinger aan de pols! Half december zijn er door zowel de Werkgroep als het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale en de bewonersgroepen van Westervoort en Stadseiland bedenkingen kenbaar gemaakt bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland naar aanleiding van de vaststelling van bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspleij-noord. De provincie Gelderland heeft ons laten weten dat de procedure binnen een termijn van zes maanden zal worden afgerond. Deze zes maanden gaan in na 23 december. Ook op het ontwerp-bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Arnhem noord hebben wij zienswijzen  ingestuurd. Met een klik op de linken kunt u deze brieven lezen. Wij houden u op de hoogte.