Politieke Maandag 12-10-2009

Maandag, 12 oktober a.s. wordt de informatieve behandeling van het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord voortgezet. In dezelfde bijeenkomst wordt het bestemmingsplan ook meningsvormend besproken. Bij de stukken voor de raadscomm.VROM van 12-10-2009 vindt u de teksten die ingesproken werden door leden van ons platform. De raadscommissievergadering is maandag van 20.00 tot 21.00 uur in de raadszaal van het Stadhuis.

Bestemmingsplan op agenda Politieke Maandag 5-10-2009

Maandag 5 oktober wordt het onderwerp ‘Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-Noord‘  in de raadscommissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) informatief besproken. De verwachting is dat het op 12 oktober meningsvormend behandeld wordt. Op 19 oktober zal de gemeenteraad dan een besluit over het bestemmingsplan nemen.  Met de bovenstaande link komt u ook bij het zienswijzenrapport waarin u de antwoorden van de gemeente kunt lezen op alle ingediende zienswijzen.

Belangstellenden worden uitgenodigd om op 5 oktober van 22.15 tot 23 .00 uur deze vergadering bij te wonen in de raadszaal van het stadshuis. Bewonersgroepen uit Westervoort, Stadseiland en Presikhaaf zullen aanwezig zijn om de raadscommissieleden toe te spreken.