Gemeente neemt brief terug

De brief aan raadscommissie VROM, waarin het college informatie geeft over de laatste ontwikkelingen inzake de vestiging van asfaltcentrale Bruil op de Koningspley-noord, is teruggenomen. Het bleek een concept te zijn waarover nog geen besluit genomen was.

Dat is de reden waarom de link naar de raadsbrief in onderstaand bericht niet werkt.

Bruil naar Doetinchem!

Blij verrast waren wij met het bericht op 7 juli jl. van TV Gelderland over verplaatsing van de asfaltproductie van Bruil in Wageningen naar Doetinchem.

 

KWS Infra bv, het moederbedrijf van Bruil, heeft het voornemen om de grond-, weg- en waterbouwactiviteiten in de regio Oost- en Noord Nederland over te nemen van Verhoeve Groep Noord bv. Onderdeel van deze voorgenomen transactie is de overname van een bestaande asfaltcentrale in Doetinchem. De provincie Gelderland, gemeente Wageningen en KWS Infra bv verwachten dat hierover na de zomer definitieve afspraken gemaakt kunnen worden. Onder voorbehoud van de definitieve overname zal dit resulteren in liquidatie van de asfaltcentrale in Wageningen per 1 januari 2010. De noodzaak voor de verplaatsing van de asfaltcentrale naar de Koningspley-noord komt hiermee definitief te vervallen.

 

Een grote verrassing waaraan wij als Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale met onze inzet zeker ook een bijdrage geleverd hebben. Maar, we zijn er nog niet. Na de zomervakantie wordt het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. We moeten nu voorkomen dat er andere overlastgevende bedrijven komen op het laatste waardevolle cultuurhistorische groengebied in Arnhem.

We houden nog even vol!

 

Met de onderstaande links kunt u meer informatie lezen over de voorgenomen verplaatsing.

KWS Infra: voorgenomen overname

Persbericht provincie Gelderland, gemeente Wageningen en Bruil infra bv  

Raadsbrief

Bewoners blij, maar sceptisch over keus Bruil

 

Bruil komt niet naar Arnhem

Het terrein van Bruil in Wageningen. foto Do Visser/De Gelderlander

Het terrein van Bruil in Wageningen. foto Do Visser/De Gelderlander

 

ARNHEM – De asfaltproductie van Bruil in Wageningen wordt verplaatst naar de Asfaltcentrale Doetinchem. De bouw van een asfaltfabriek op bedrijventerrein Koningspleij in Arnhem is van de baan. Bruil verwacht de fabriek in Wageningen eind dit jaar te kunnen sluiten. Dat is eerder dan gepland.

 
De provincie Gelderland wilde dat de asfaltfabriek naar Arnhem zou verhuizen om een einde te maken aan de jarenlange overlast van de centrale in het centrum van Wageningen. De asfaltproductie kan nu naar Doetinchem omdat de Asfaltcentrale Doetinchem aan de Oude IJssel binnen de bestaande capaciteit de komende jaren ruimte heeft voor de productie van Bruil.

De asfaltcentrale in Doetinchem wordt geëxploiteerd door de Verhoeve Groep Infra uit Hummelo. Dat bedrijf komt in handen van KWS Infra uit Vianen, sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar van Bruil Wageningen. Het bedrijf produceert nu maximaal 2.500 ton asfalt per dag.

De Gelderse gedeputeerde van Milieu Co Verdaas zegt dat Arnhem nu met de Koningspleij kan doen wat ze wil. “Ik ben blij dat ik van dit hoofdpijndossier af ben.” Het provinciaal bestuur van Gelderland zocht stad en land af naar een geschikte locatie voor de asfaltfabriek.

Bedrijventerrein Kellen in Tiel en bedrijventerrein Middelwaard in Lienden waren onder meer in beeld, maar steeds stuitte de komst van de asfaltfabriek op milieubezwaren.

Arnhem beschikt met Koningspleij over een terrein waar zware milieubelastende bedrijven zijn toegestaan. De provincie bood Arnhem in ruil voor de vestiging van Bruil een miljoen euro aan als tegemoetkoming in de kosten en voor de mogelijke ‘imagoschade’ die Koningspleij zou lijden door de komst van de asfaltfabriek. Toekomstige omwonenden van de asfaltcentrale in Arnhem en Westervoort kwamen, net als elders, massaal in opstand tegen de komst van de asfaltfabriek.

“We hebben meegewerkt om een probleem in Wageningen op te lossen”, zegt Roeland Kreeft, wethouder van Ruimtelijke Ordening in Arnhem. “Maar we zijn nooit ontzettend gelukkig geweest met de komst van Bruil. We willen van Koningspleij een terrein specifiek voor bedrijven in de energie- en milieutechnologiesector maken. Dan ligt het niet erg voor de hand er een asfaltfabriek te bouwen.”

Adjunct-directeur Alphons van Woensel van Bruil Wageningen ziet de verplaatsing van de asfaltproductie naar Doetinchem als oplossing voor de korte termijn. Hij sluit niet uit dat op de lange termijn toch een nieuwe asfaltfabriek moet worden gebouwd.

Bron: www.gelderlander.nl 7 juli 2009