Behandeling bestemmingsplan na de zomervakantie

De gemeenteraad van Arnhem zal het bestemmingsplan Kleefse Waard / Koningspleij Noord in september behandelen, dus na de zomervakantie. Oorspronkelijk stond de besluitvorming in de gemeenteraad gepland voor 13 juli. In verband met een zorgvuldige voorbereiding is de planning van het bestemmingsplan aangepast.

 

Een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad stemde op 25 mei jl. in met het Onafhankelijke Milieuadvies Asfaltcentrale (OMA) in verband met de voorgenomen vestiging van Bruil op de Koningspleij-noord. De volgende stap in de procedure is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Kleefse Waard / Koningspleij-noord behandelt en vaststelt, waarin de asfaltcentrale is opgenomen. Daarna moet de provincie Gelderland het bestemmingsplan nog goedkeuren.

 

 

Bron: Projectradar

 

 

Ad Bleumink en Wil ten Berge helpen Westervoort

Ad Bleumink en Wil ten Berge zullen de gemeente adviseren in hun strijd om een zodanige vergunning voor Bruil te krijgen, dat er voor Westervoort geen hinder ontstaat.

 

Deze week kwam PvdA’er Rinus van Schie in de Westervoortse raadscommissie ruimte en veiligheid met de suggestie een beroep te doen op de expertise van Bleumink en Ten Berge. Wethouder Ciska Wobma van milieu zegde toe de suggestie over te nemen.

Bleumink en Ten Berge hebben zich uitermate verdiept in de kwestie. Samen met de gemeente proberen ze te bereiken ‘dat je de fabriek niet hoort, niet ruikt en niet ziet’.

 

Zie ook het artikel in De Gelderlander van 27 mei

Gemeenteraad Arnhem akkoord met TNO-rapport

In de stemverhouding coalitie voor, oppositie tegen heeft de Arnhemse gemeenteraad 25 mei jl. ‘ja’gezegd tegen het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) van TNO. Volgens de coalitiepartijen PvdA, CDA en Groen Links is dat rapport ‘een adequate toetsing van de randvoorwaarden uit 2006’. De oppositiepartijen SP, VVD, D66, Christen Unie en Zuid Centraal wijzen het TNO-rapport af en blijven tegen de komst van Bruil.

Deze standpunten liggen al jaren vast. Redelijke argumenten of onderzoeksfeiten spelen geen rol bij de besluitvorming. Voor een weloverwogen oordeel zullen de inwoners van Westervoort, Stadseiland en Presikhaaf zich buiten het Arnhemse moeten begeven en de gang naar de Raad van State moeten maken. Treurig, maar waar!

 
 

 

Zie ook het artikel in De Gelderlander van 23 mei 2009