Prijs voor Ad Bleumink

Ad Bleumink heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westervoort het Westervoorts Lokaal Compliment gekregen uit handen van burgemeester Jos Geukers. De jury van de vrijwilligersprijs oordeelde dat Ad Bleumink een vernieuwend initiatief getoond heeft om de leefbaarheid voor de Westervoortse bevolking te waarborgen. Ad Bleumink zorgde er met een handtekeningenactie voor dat de kwestie rond de komst van asfaltcentrale Bruil stevig op de lokale politieke kaart kwam. De plaatselijke prijs bestaat naast een oorkonde uit vijfhonderd euro. Ook Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft grote waardering voor de inzet van Ad Bleumink. Onze gelukwensen aan Ad voor deze prijs!

Open brief Ad Bleumink aan gedeputeerde Verdaas

De Gelderlander publiceerde 15 december jl. een Open brief aan gedeputeerde Verdaas van Ad Bleumink. Door te klikken op de link kunt u de brief lezen.