Burgerinitiatief geldig

Provinciale Staten van Gelderland hebben gisteren het burgerinitiatief ‘Realisatie van een goed leefmilieu aan weerszijde van de Pley’ geldig verklaard. Dit betekent dat het burgerinitiatief geagendeerd wordt voor de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten. De voorbereiding van deze statenbehandeling vindt plaats in de commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM) op 22 oktober aanstaande. Deze vergadering vindt ook plaats in het Provinciehuis, Markt 11 in Arnhem. Het precieze tijdstip is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

Burgerinitiatief op agenda Provinciale Staten

Woensdag 24 september a.s. staat het burgerinitiatief voor de eerste behandeling op de agenda van de Provinciale Staten. Gesproken wordt over de geldigheid van het burgerinitiatief. De beslissing over de geldigheid zal naar verwachting tussen 10.15 en 11.00 uur aan de orde komen.

Iedereen is van harte welkom de vergadering bij te wonen op de publieke tribune in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.

Overzicht procedures

Door te klikken op Overzicht procedures komt u bij Projectradar waar u een overzicht vindt van het op dit moment te verwachte tijdspad van de procedures die lopen rondom de inpassing van de asfaltcentrale.

Burgerinitiatief voldoet aan voorwaarden

Provinciale Staten beslist 24 september a.s. of zij het burgerinitiatief ‘Realisatie van een goed leefmilieu aan weerszijde van de Pley’ agendeert voor de commissievergadering Ruimte, Milieu en Water van 22 oktober. Een besluit over het burgerinitiatief kan dan 29 oktober genomen worden.

 

Gedeputeerde Staten schrijft dat in het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) naast de effecten op het milieu ook de effecten op de gezondheid worden meegewogen. In een MER gebeurt dat ook. Een MER heeft nog een aantal extra’s. Onder andere moeten er alternatieven worden beschreven op de voorgenomen activiteit. Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de te verwachte ontwikkelingen voor het milieu als de activiteit noch de alternatieven wordt uitgevoerd. Een beschrijving wordt gemaakt van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit, respectievelijk de beschreven alternatieven, hebben. Een MER vraagt locatie onderzoek. En dan is er ook nog de Commissie m.e.r. die toezicht houdt of de procedure, waaraan een officiële inspraakprocedure is gekoppeld, goed verloopt. Burgers kunnen bij een MER namelijk op bepaalde momenten reageren op de inhoud en resultaten van de MER. Met een MER komt het milieuonderzoek uitgebreider en zorgvuldiger tot stand. En de uitkomsten van een Mer zijn bindend, dit in tegenstelling tot de uitkomsten van het OMA, die kunnen door de opdrachtgever genegeerd worden.

Als Provinciale Staten positief oordeelt en alle onderdelen van het burgerinitiatief overneemt, komen er ook afspraken tot stand over het vergunningenproces en de bewaking van de handhaving mocht de asfaltcentrale, na uitvoer van een MER, verplaatst worden.

Inpassing Bruil bij TV Gelderland

Projectradar stuurde ons het volgende bericht:

Woensdag 10 september is de verhuizing van Bruil van Wageningen naar Arnhem onderwerp in het programma Alles uit de Kast van TV Gelderland. Uitzending vanaf 18.20 uur.