Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale sept 2008

Handtekeningenactie

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het verzoek van de gemeenteraden van Arnhem en Westervoort voor het uitvoeren van een MER naast zich neer gelegd en besloten een Onafhankelijk MilieuAdvies (OMA) op te stellen. Vanuit Westervoort is daarop gestart met een burgerinitiatief om toch een volwaardig milieurapport tot stand te laten komen. Via een burgerinitiatief kan een onderwerp op de agenda van de Provinciale Staten geplaatst worden. In dit geval de uitvoer van een MER.

Daarvoor zijn 750 handtekeningen nodig.

 

In samenwerking met Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA) is 12 juli jl. in Westervoort een handtekeningenactie van start gegaan met de eerste handtekeningen die werden gezet door wethouder Wobma en de fractieleiders van alle politieke partijen. In vier uur tijd werden 1150 handtekeningen gezet! Bij de afsluiting werd het estafettestokje overgedragen aan de Arnhemse bewonersgroepen van AGA.

Zes leden van de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale hebben vervolgens op 9 augustus bij winkelcentrum Presikhaaf handtekeningen verzameld. Ook zij werden massaal gesteund door 800 Presikhaafers. Bewonersvereniging Stadseiland voegde daar nog 200 handtekeningen aan toe. De actie is 15 augustus afgesloten tijdens de manifestatie ‘Westervoort in beweging’. Daar werden nog 850 handtekeningen verzameld van teruggekeerde vakantiegangers die hun stem ook wilden laten horen. Nadat de Westervoortse burgemeester als laatste had getekend, werden bij de officiële afsluiting 3091 handtekeningen overhandigd aan Statenlid Ria Aartsen. Een geweldig succes! De bevolking van Westervoort en Arnhem heeft hiermee een duidelijk signaal afgegeven aan de leden van Provinciale Staten, maar zeker ook aan de Arnhemse gemeenteraad.

 

Startnotitie ViA15

Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft een reactie ingestuurd op de Startnotitie “Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem – Nijmegen. Het gaat daarbij om het volgende. In 2006 hebben Provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Minister van Verkeer en Waterstaat in een bestuursovereenkomst aangegeven de verkeersproblematiek in de regio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk te willen oplossen. In dat verband is overeengekomen om een planstudie naar de doortrekking van de A15 te starten. Hiervoor wordt de Tracé-procedure gestart. Om een tracébesluit te kunnen nemen, wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Deze startnotitie is het onderzoeksvoorstel voor de MER. De startnotitie is op te vragen bij Projectbureau ViA15, tel.nr.: 026 – 368 88 86, e-mail: info@via15.nl, www.via15.nl. Wij hebben in de brief aangegeven samenhangend milieuonderzoek te doen naar de huidige situatie van milieuverontreiniging in het projectgebied doortrekking A15 en de regio Arnhem – Nijmegen vanuit de industrieterreinen, het Ruhrgebied en de verkeerswegen rondom de Pleyroute en de toekomstige plannen voor dat gebied in relatie tot gezondheidseffecten. De brief is te lezen op www.ageena.nl

 

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!

 

Ondergetekende,

Naam:…………………………………………………………………

Adres:…………………………………………..Postcode…………

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van

de asfaltcentrale op de Koningspley-noord, aangezien deze

vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van

ons als omwonenden betekent.

Handtekening:……………………………………………………….

 

Werkgroep

Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingenstraat 18

6826 EH Arnhem

tel.nr.: 06 – 45 13 84 73

e-mailadres: ageena@hetnet.nl

www.ageena.nl

 

Presikhaaf steunt massaal het burgerinitiatief

 

 

Zaterdag 9 augustus jl. heeft de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale bij winkelcentrum Presikhaaf handtekeningen ingezameld voor het burgerinitiatief ‘MER Bruil’ dat op 12 juli jl in Westervoort van start ging. Ruim 750 Presikhaafers hebben hun handtekening gezet!

 

De handtekeningenactie wordt 15 augustus a.s. in Westervoort afgesloten tijdens de manifestatie ‘Westervoort in beweging’. Daar worden vanaf 17.00 uur nog handtekeningen verzameld, o.a. door fractieleden van de Westervoortse politieke partijen, zodat ook de teruggekeerde vakantiegangers hun stem nog kunnen laten horen. Op het Dorpsplein worden tussen 19.40 en 20.00 uur de handtekeningen van de Arnhemse wijken door een vertegenwoordiger van Arnhem Geen Asfaltcentrale overgedragen en bij de Westervoortse gevoegd. Vervolgens zal de burgemeester van Westervoort zijn handtekening plaatsen op het burgerinitiatief en dit overhandigen aan een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland.

 

 

Wilt u nog een handtekening zetten? Dat kan nog vrijdag a.s. vanaf 17.00 uur op het Dorpplein in Westervoort.