Vervolg handtekeningenactie burgerinitiatief

De Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale maakt plannen voor het vervolg van de handtekeningenactie op 9 augustus as. bij Winkelcentrum Presikhaaf. In de tussenliggende tijd worden handtekeningenlijsten verspreid. U kunt ook een handtekening zetten  door het Formulier handtekeningenactie te downloaden, te printen en ingevuld in te leveren bij Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale, p/a Grevelingenstraat 18  6826 EH, Arnhem.  In de Verklaring Burgerinitatief  kunt u lezen welke tekst in het burgerinitiatief aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Lees ook over het verzoek om inzage in stukken waarin de keuze voor de Koningspley als locatie voor de asfaltcentrale met argumenten en criteria is onderbouwd op http://www.projectradar.nl/ onder ‘Handtekeningenactie voor MER 12-07-2008′.

De liefhebbers van Koningspley

Er is een nieuwe link aan onze website toegevoegd naar De liefhebbers van Koningspley. http://www.cornnet.nl/~akmalten/Ontijds/hoofdmenu.html         De Liefhebbers van Koningspley is een groep van kunstenaars, natuurliefhebbers, schrijvers, filosofen en geïnteresseerden, die iets voor of over het geheimzinnig natuurgebiedje Koningspley willen maken of betekenen, zodat het gebied nog één keer werkelijk gezien wordt en aan haar schoonheid recht wordt gedaan.  

Handtekeningenactie Westervoort groot succes!

De handtekeningenactie zaterdag jl. in Westervoort om een milieueffectrapportage naar de komst van Bruil op de agenda van Provinciale Staten te krijgen, is een groot succes geworden.

1150 inwoners van Westervoort hebben hiervoor hun handtekening gezet. Aan het einde van de actie werd het ‘estafettestokje’ overgedragen aan vertegenwoordigers van de Arnhemse bewonersgroepen van Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale. Ook zij gaan handtekeningen verzamelen. De Burgerinitiatief-estafette wordt 15 augustus in Westervoort afgesloten.

Wij houden u op de hoogte van verdere acties.

Actie voor Bruil van start

Bron: de Gelderlander 5 juli 2008 

WESTERVOORT – De handtekeningactie om een Mileueffectrapportage (MER) af te dwingen voor de komst van asfaltcentrale Bruil begint zaterdag 12 juli in Westervoort. In winkelcentrum de Wyborgh zet initiatiefnemer Ad Bleumink om 10.30 uur de eerste handtekening.

Daarna is wethouder Ciska Wobma aan de beurt, waarna iedereen de gelegenheid krijgt te tekenen.Met dit burgerinitiatief van Bleumink, gesteund door de Westervoortse politieke partijen, moet het verzoek om een MER op de agenda van Provinciale Staten komen. Als er 750 handtekeningen zijn moet de provincie het verzoek bespreken. Inwoners van Westervoort kunnen zaterdag 12 juli tot 14.30 uur tekenen in de Wyborgh. Ook bij winkelcentrum de Broeklanden is die dag gelegenheid om het burgerinitiatief te ondertekenen. In het gemeentehuis komt een permanente stand waar tot 15 augustus getekend kan worden.
Na de start op 12 juli in Westervoort wordt de actie overgedragen aan vertegenwoordigers van de Arnhemse betrokken wijken die ook voorstander zijn van een MER. In deze wijken zullen ook handtekeningen voor het burgerinitiatief worden verzameld.

Het burgerinitiatief zal op 15 augustus 2008 tijdens het evenement Westervoort in Beweging worden afgesloten. De politieke partijen in Westervoort vrezen dat het dorp veel hinder zal krijgen van de asfaltcentrale die in de Arnhemse Koningspleij komt, pal tegenover Westervoort. Het eigen milieuonderzoek dat Bruil en Arnhem willen uitvoeren vinden ze niet voldoende omdat de uitkomsten om overlast te voorkomen niet overgenomen hoeven te worden. Bij een MER moet dat wel.

 

Gedeputeerde: actie Westervoort ‘sabotage’

 

 

Bron: de Gelderlander 3 juli 2008-07-03

 

 

ARNHEM/WESTERVOORT – Gedeputeerde CoVerdaas heeft de actie vanuit Westervoort tegen de komst van asfaltbedrijf Bruil naar Arnhem omschreven als ‘sabotage’. Het gaat vooral om de actie voor een burgerinitiatief om een milieueffectrapportage af te dwingen bij de provincie. Verdaas: “Wij gaan daar niet over.” Westervoort ontkent dat.