Geen MER voor komst van Bruil naar Arnhem

Bron: de Gelderlander, zaterdag 23 februari 2008.

 
 

Westervoort – Er komt geen milieu-effectrapportage (MER) voor de komst 
van de asfaltcentrale Bruil naar de Arnhemse Koningspley, pal tegenover Westervoort. Dat zeggen de woordvoerder van het Arnhemse college van burgemeester en wethouders en fractieleider Rudy Rikken van de PvdA, de grootste partij in Arnhem. “Want het is geen MER-plichtige zaak”, zegt Rikken.
De coalitiefracties in Arnhem willen wel een onafhankelijk bureau naar de milieu-effecten laten kijken. “Dat is het ambtelijk advies en dat nemen we, net zoals het college, over”, aldus Rikken.
De Westervoortse politieke partijen hebben de Arnhemse politiek onlangs gevraagd akkoord te gaan met een MER, omdat Westervoort grote overlast vreest van de asfaltcentrale. Een MER zien ze als een objectief middel.

Het platform AGA beraadt zich over dit standpunt dat het Arnhemse college van B&W en de coalitiepartijen. Op korte termijn komen we met een reactie hierop.

Wilt u meer informatie over een milieueffectrapportage klik dan op de volgende links:
Milieueffectrapportage van plannen
Handreiking milieueffectrapportage van plannen (planmer)