Informatiebijeenkomst verbetering Westervoortsedijk op 12 december

Bron: Arnhemse Koerier, 5 december 2007

 

In samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel organiseert de gemeente Arnhem op 12 december tussen 16.00 en 20.00 uur een informatiebijeenkomst over de uitvoering van het project ‘Verbetering Westervoortsedijk fase 2′.

Tijdens deze bijeenkomst kan men zich laten informeren over de uitvoering van het project waarmee begin januari 2008 wordt gestart. Het gaat hierbij in hoofdlijnen om het aanbrengen van een nieuwe waterkering (damwand), het vernieuwen van de riolering en de herinrichting van het openbare gebied langs de Billitonkade, de Nieuwe Havenweg, de kop van de AzoHaven en de laad- en loskade Koningspley. Naast deze werkzaamheden zal ook een sanering op de Billitonkade en in de Nieuwe Havenweg worden uitgevoerd.

Tijdens de bijeenkomst wordt om 16.15 uur en om 19.00 uur een centrale presentatie gegeven. De bijeenkomst vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor op de 6e verdieping, Eusebiusbuitensingel 50, ingang Dienst Inwonerszaken.