Inloopavond bestemmingsplan

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale was met een infostandje aanwezig tijdens de inloopavond van het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koninginspley-noord. De opkomst was helaas minimaal. Wat opviel was dat er niet alleen ambtenaren maar ook medewerkers van Bruil bij de panelen stonden om vragen te beantwoorden over het bestemmingsplan, terwijl deze inloopavond een officieel moment is in de bestemmingsplanprocedure! De vraag waar de asfaltcentrale gebouwd zou moeten worden en hoe het gebied ontsloten wordt, bleef onbeantwoord. Kortom, een teleurstellende bijeenkomst.

Voornemen overname Bruil

De directie van KWS Infra bv heeft bekend gemaakt dat zij het voornemen heeft om de grond-, weg- en waterbouwactiviteiten over te nemen van de Bruil Ede Groep bv.
Bron: www.kws.nl

Bezwaar maken

ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE

Als u uw mening wilt geven over de komst van zware industrie in milieucategorie 5 (zoals de asfaltcentrale van Bruil) op de Kleefse Waard – Koningspley-noord, dan is nu het moment uw stem te laten horen! Stuur een brief in de vorm van een ‘zienswijze’ naar de gemeenteraad!

Met >deze link< komt u bij een VOORBEELD VAN EEN ZIENSWIJZE die u kunt gebruiken. U kunt dit voorbeeld uiteraard aanpassen met persoonlijke argumenten. Let er wel op: Uw zienswijze moet vóór 15 november 2007 bij de gemeente zijn.

ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE

Informatieavond bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningsplay-noord

De gemeente Arnhem organiseert op 16 oktober aanstaande van 17.00 tot 19.30 uur een informatieavond in het kader van het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. De informatieavond, in de vorm van een inloopbijeenkomst, wordt gehouden bij Presikhaaf Bedrijven, Driepoortenweg 35, ingang Bruningweg in Arnhem. Ambtenaren van de gemeente Arnhem zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt al vanaf 4 oktober zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 49 in Arnhem bij het Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Gedurende deze zes weken kunnen omwonenden en belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Arnhem, Postbus 99, 6800 AB Arnhem. Klik >hier< voor de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan.