Provincie akkoord met verhuizing Bruil

De Gelderlander bericht op 28-6-2007 dat Provincie Gelderland akkoord gaat met de verhuizing van de asfaltcentrale. Hiervoor stelt de Provincie 6,6 miljoen euro voor beschikbaar.
Gemeente Arnhem krijgt 1 miljoen euro schadevergoeding, omdat het industrieterrein Koningspleij minder waard wordt.

Door diverse partijen is geprobeerd om de zaak uit te stellen, maar volgens de meerderheid in de Provinciale Staten was er reeds lang genoeg over de kwestie gepraat en moest er een besluit komen.

Bovendien zijn de Staten van mening dat de verplaatsing een goede zaak is voor het milieu in Gelderland, want de bewoners in Wageningen hebben veel meer last dan de Arnhemmers en de Westervoorters in de toekomst zullen hebben.
Hiermee erkent de Provincie dus al dat wij overlast zullen krijgen van de asfaltcentrale!
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale zal zich echter hard maken om de komst van Bruil tegen te houden, desnoods tot aan de Raad van State toe!

Westervoort: overlast van Bruil beperken

Woensdag, 27 juni 2007 – WESTERVOORT – Als asfaltcentrale Bruil aan de Koningspleij in Arnhem komt, pal aan de rivier tegenover Westervoort, moeten er maatregelen volgen zodat inwoners van de Liemers geen overlast van geluid en stof krijgen.

Zie ook:
Bruil mikt nog op twee locaties aan het water voor asfaltcentrale

 

Slideshow image
De asfaltfabriek van Bruil aan de overkant van de havenkom in Wageningen. Archieffoto: Herman Stöver

 

Dat heeft de gemeenteraad van Westervoort uitgesproken. Ze laat dat de provincie weten. Want Arnhem krijgt ook een miljoen euro als Bruil daar komt, is de gedachte in Westervoort.

Wethouder Wobma wijst wel op de dubbelheid van het verzoek, want Westervoort heeft al laten weten dat zij zich verzet tegen de komst van Bruil. Provinciale Staten buigt zich vandaag over de verhuizing. D66 vraagt dan om uitstel. Dat gebeurt omdat Westervoort niet betrokken is geweest bij de procedure.

Bron: Gelderlander 27-6-2007, http://www.gelderlander.nl/liemers/article1576137.ece

Bruil mikt nog op twee locaties aan het water voor asfaltcentrale

door Francien van Zetten

Woensdag, 27 juni 2007 – ARNHEM – Asfaltfabriek Bruil wil op het nog te ontwikkelen industrieterrein Koningspleij in Arnhem aan het water zitten met het oog op de aanvoer van grondstoffen. Waren er eerst drie mogelijke locaties voor de asfaltcentrale, nu zijn het nog twee.

De locatie voor Bruil bij de halvemaanvormige loodsen op het oude AKZO-terrein is afgevallen. Bruil richt zich nu op twee plekken aan de Nieuwe Haven om de asfaltcentrale uit Wageningen te vestigen. Een op de hoek met de AKZO-haven en een zo dicht mogelijk langs de Pleijroute.Volgens Alfons van Woensel, adjunct-directeur van Bruil, heeft het bedrijf geen voorkeur. Hij wees er gisteravond, tijdens een informatiebijeenkomst over de inpassing van de asfaltcentrale op de Koningspleij, op dat op beide plaatsen extra voorzieningen worden getroffen om geluids-, stank- en stofoverlast te beperken.

Met pakweg honderdvijftig belangstellenden werd de bijeenkomst bij Presikhaaf Bedrijven op industrieterrein Het Broek matig bezocht. De provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en Bruil hadden ruim zevenduizend uitnodigingen verstuurd aan omwonenden in de Arnhemse wijken Presikhaaf, Stadseiland en Malburgen en bedrijven op Kleefse Waard en Het Broek. De meesten van hen lieten zich vertegenwoordigen door het platform Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA). “De besluitvorming moet transparant zijn, maar het wordt nu even snel afgehamerd. Maandagavond bij de gemeente en vandaag bij de provincie”, zegt Ben Penninks van AGA. “Bruil past gewoon niet in het plan voor Koningspleij met hightechbedrijven.” Presikhaaf wordt het afvalputje van Arnhem, vreest Henriëtte van den Dungen, al vijftien jaar bewoonster van de wijk. Ze is faliekant tegen de komst van Bruil. “De deal is allang gesloten”, meent haar man Hans van den Dungen. “Wij moeten Bruil slikken, zodat de gemeente verder kan met Rijnboog.” (more…)

Ook AGEENA informeert tijdens informatieavond Bruil op 26 juni 2007!

Onderstaande tekst werd ingesproken namens het Platform Arnhem geen Asfaltcentrale

Dames, heren,

Het platform Arnhem Geen Asfaltcentrale wil u informeren over het feit dat er geen enkele reden is om asfaltcentrale Bruil vanuit Wageningen naar Arnhem te verplaatsen en wel om onder andere de volgende redenen. (more…)

Informatie bijeenkomst Bruil op 26 juni

Provincie Gelderland, gemeente Arnhem en de firma Bruil organiseren op 26 juni een informatieavond om te informeren over ‘de plannen voor de inpassing van de asfaltcentrale Bruil op bedrijventerrein Koningspleij in Arnhem’.

Dindsdag 26 juni 2007 tussen 17.00 en 20.30 uur in Presikhaaf bedrijven, Driepoortenweg 35 (ingang Beyerinckweg) Arnhem.

De bijeenkomst is bedoeld voor direct omwonenden, bewoners van presikhaaf, Malburgen en Westervoort, vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties en alle andere geinteresseerden.

De drie partijen geven informatie over bijvoorbeeld: locatiekeuze, bestemmingsplan, milieu-aspecten, planning, procedures en het vervolg van de communicatie. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan betrokken ambtenaren en bestuurders van gemeente en provincie die aanwezig zullen zijn.  Daarnaast zijn ook van de firma Bruil vertegenwoordigers aanwezig om informatie te verschaffen over de ins en outs van de nieuw te bouwen asfaltcentrale.

Provincie achter harde voorwaarden Bruil

 

Donderdag, 21 juni 2007 – ARNHEM – De provincie Gelderland is het eens met een reeks milieuvoorwaarden die Arnhem stelt aan de komst van asfaltfabriek Bruil. Gedeputeerde Co Verdaas zei dat gisteren in een commissievergadering. Volgens Verdaas betekent dat ook dat de provincie gaat proberen de asfaltfabriek in Huissen uit te kopen.

Het ziet er daarmee naar uit dat Provinciale Staten volgende week 7,6 miljoen euro uittrekken voor de verplaatsing vanuit Wageningen. Verdaas zou dat een verstandig besluit vinden: “Het milieu in Gelderland is beter af met die verplaatsing. De nieuwe fabriek geeft minder hinder dan de huidige.”

 

De SP is de felste tegenstander van die verplaatsing. Volgens de partij is niet aangetoond dat het milieuprobleem in Arnhem kleiner zal zijn dan in Wageningen.

bron: gelderlander 21-06-2007 http://www.gelderlander.nl/arnhem/article1550707.ece

Westervoort in actie tegen komst van Bruil

Donderdag, 14 juni 2007 – WESTERVOORT – De druk op de provincie om de vestiging van asfaltcentrale Bruil op de Koningspley in Arnhem, aan de rivier pal tegenover Westervoort, niet door te laten gaan neemt toe.

 

Milieuwerkgroep Westervoort, wijkraad Mosterdhof en de Westervoortse SP hebben zich aangesloten bij de actiegroep AGA (Arnhem tegen Asfaltcentrale). Inzet is Bruil niet te laten komen.
Bert Brood van de SP en Jan den Otter van de Milieuwerkgroep zeggen dat Bruil veel overlast zal geven. “De windrichting staat richting Westervoort. Dus denk aan fijnstof en lawaai. En dat terwijl Westervoort al veel last heeft van bedrijven vanuit Huissen.”

Vermoedelijk sluiten nog meer Westervoortse wijkraden zich aan bij de actie. Ook de gemeente is geen voorstander van Bruil.

Bron: Gelderlander 14-06-2007 http://www.gelderlander.nl/liemers/article1523734.ece

Westervoort roert zich nu ook tegen asfaltfabriek van Bruil

door Harry van der Ploeg
Zaterdag, 2 juni 2007 – ARNHEM – Westervoort begint zich nu ook te roeren tegen de komst van de asfaltfabriek van Bruil op de Koningspleij. Op dinsdagavond acht uur houdt de ledenwerkgroep van de SP in Westervoort een ‘informatieavond’ over de fabriek in zaal Wieleman in het dorp.

 

Bert Brood van de werkgroep wijst erop dat verschillende wijken in Arnhem al hebben aangekondigd bezwaar te gaan aantekenen tegen het voornemen van de gemeente Arnhem om groen licht te geven.

“De komst van deze fabriek zal in de toekomst leiden tot het vrijkomen van fijnstof, toename van lawaai, een grote groei van het verkeer en waardevermindering van het onroerend goed.

De kans bestaat dat als de fabriek er eenmaal staat, de strikte regelgeving met betrekking tot de overlast van de fabriek zal verwateren. Daarnaast heeft de komst van deze fabriek totaal geen positieve invloed op de werkgelegenheid in de regio.”

Westervoort kampt al sinds het ontstaan van het industrieterrein Het Broek met luchtverontreiniging vanuit die hoek. De klachten werden groter toen in de jaren zeventig de wijk Mosterdhof pal tegenover zware industrie gebouwd werd. Berucht was de ernstige stank van rubberfabriek Ciargo, later Polysar en tenslotte Basf Polymeren. Ook de Akzo en de Billiton hadden een slechte naam. Het dorp keerde zich tegen een plan van Arnhem voor een stortplaats op de Koningspleij-Noord. Die kwam uiteindelijk in Zevenaar.