nota “segmentering van de proeftuin op het bedrijventerrein Kleefse Waard/Koningsplei

Bedrijventerrein Kleefse Waard/Koningspleij-noord (Koningspleijn)
Nadat de commissie VROM op 8 mei een werkbezoek heeft gebracht aan het Koningspleijn spreekt zij maandag 14 mei voor het eerst (informatief) over de nota “segmentering van de proeftuin op het bedrijventerrein Kleefse Waard/Koningspleij-noord.” In deze nota wordt de raad onder meer gevraagd in te stemmen met het voorstel om dit bedrijventerrein te bestemmen voor toegepaste Energie- en Milieutechnologie, innovatieve industrie en deels voor her-locatie bedrijven. Met dit besluit wordt de komst van de asfaltcentrale Bruil mogelijk. Als de commissie VROM na 14 mei voldoende geïnformeerd is, kan de nota op 21 mei meningsvormend geagendeerd worden.