Nieuwsbrief februari 2007

Nieuwsbrief Bruil februari 2007

Geen Asfaltcentrale bij Presikhaaf!

Dit is een uitgave van Wijkplatform Presikhaaf west Wijkplatform Presikhaaf oost

Presikhaaf zegt NEE tegen het voornemen van de gemeente op de Koningspley een dergelijke zware industrie te plaatsen. Deze fabriek zo dicht bij het bewoonde gebied, zou door de beruchte uitstoot van FIJNSTOF een zware aanslag op de gezondheid van de bewoners betekenen.

In de media wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de komst van een asfaltcentrale op het Industrie park Kleefse Waard – Koningspley een gelopen koers is. Dat is op zijn minst gezegd te voorbarig. Alle procedures voor het verkrijgen van vergunningen die noodzakelijk zijn om een dergelijke fabriek te vestigen, moeten nog doorlopen worden. De beide Wijkplatforms van Presikhaaf willen die procedures tot in hoogste instantie benutten om de vestiging van de asfaltcentrale te voorkomen. De Raad van State heeft namelijk al eerder, op basis van argumenten, asfaltcentrales verboden. De beide Wijkplatforms worden bij het voeren van die procedures door deskundigen bijgestaan.

(more…)