De liefhebbers van Koningspley

Er is een nieuwe link aan onze website toegevoegd naar De liefhebbers van Koningspley. http://www.cornnet.nl/~akmalten/Ontijds/hoofdmenu.html         De Liefhebbers van Koningspley is een groep van kunstenaars, natuurliefhebbers, schrijvers, filosofen en geïnteresseerden, die iets voor of over het geheimzinnig natuurgebiedje Koningspley willen maken of betekenen, zodat het gebied nog één keer werkelijk gezien wordt en aan haar schoonheid recht wordt gedaan.  

Uitnodiging wandeling Koningspley-Noord op 26 april 13 uur

Braakliggend terrein??
Tot in de verre omtrek is het gekwaak van kikkers te horen, in de zomer vliegen er talloze libellen. Salamanders schieten er door het water en ook een trage bloedzuiger zoekt er zijn weg. Rugstreeppadjes scharrelen voor je voeten. De ijsvogel is er gewoon, ganzen en wulpen foerageren er. Langs de oude rivieroevers groeit de breedbladige wespenorchis…
Dit unieke stukje natuur vind je ingesloten tussen Pleyroute, Nieuwe Haven en Nederrijn. Zo’n 300 jaar geleden, werd het Pannerdens Kanaal aangelegd. De loop van de IJssel werd kunstmatig veranderd waardoor de oude rivierloop ongebruikt bleef liggen.

Deze eeuwenoude biotoop wordt bedreigd!! De gemeente Arnhem gaat hier samen met de industrie een asfaltcentrale bouwen. Op foto’s en plattegronden waar de plannen gepresenteerd worden, wordt steevast gesproken van een stuk braakliggend terrein.

Er ligt inmiddels kikkerdril en de eerste oeverzwaluwen vliegen over de oude rivierloop: een goed moment om te gaan wandelen in het bedreigde gebied Koningspley.

Hoe er te komen?

Als je naar de Nieuwe Havenweg in Arnhem komt, ligt er aan het einde (ter hoogte van nummer 14) een aantal schepen, waaronder atelierschip Valér. Daarvandaan gaan we per roeiboot naar de overkant om te voet verder het gebied te bekijken. 

Zaterdagmiddag 26 april 2008 om 13.00 uur bij motorschip Valér

Als je van plan bent om te komen, wil je dat dan van te voren laten weten? 06-53360742.

Hopelijk tot ziens!

Eric Janssen 

Informatiebijeenkomst verbetering Westervoortsedijk op 12 december

Bron: Arnhemse Koerier, 5 december 2007

 

In samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel organiseert de gemeente Arnhem op 12 december tussen 16.00 en 20.00 uur een informatiebijeenkomst over de uitvoering van het project ‘Verbetering Westervoortsedijk fase 2′.

Tijdens deze bijeenkomst kan men zich laten informeren over de uitvoering van het project waarmee begin januari 2008 wordt gestart. Het gaat hierbij in hoofdlijnen om het aanbrengen van een nieuwe waterkering (damwand), het vernieuwen van de riolering en de herinrichting van het openbare gebied langs de Billitonkade, de Nieuwe Havenweg, de kop van de AzoHaven en de laad- en loskade Koningspley. Naast deze werkzaamheden zal ook een sanering op de Billitonkade en in de Nieuwe Havenweg worden uitgevoerd.

Tijdens de bijeenkomst wordt om 16.15 uur en om 19.00 uur een centrale presentatie gegeven. De bijeenkomst vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor op de 6e verdieping, Eusebiusbuitensingel 50, ingang Dienst Inwonerszaken.