Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Door te klikken op Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale kunt u de laatste nieuwsbrief lezen.  U kunt ook doorklikken naar de twee artikelen in de Gelderlander van 18-9-2009

Definitieve versie brief aan raadscommissie

Vandaag is de definitieve versie van de brief van het college van B&W van Arnhem aan de raadscommissie VROM openbaar gemaakt. Klik op definitieve versie brief raadscommissie bruil juli 2009 en u komt bij de inhoud van de brief.

Berichten in de media

In de vakantieperiode hebben er twee berichten in de Gelderlander gestaan over de verplaatsing van de asfaltproductie van Bruil in Wageningen naar Doetinchem die wij u niet willen onthouden.  Om de berichten te lezen klikt u op  Overleg over 1 miljoen voor Bruil 11-8-2009  en Asfaltfabriek hoeft op Arnhem niet meer te rekenen 27-8-2009 .

Gemeente neemt brief terug

De brief aan raadscommissie VROM, waarin het college informatie geeft over de laatste ontwikkelingen inzake de vestiging van asfaltcentrale Bruil op de Koningspley-noord, is teruggenomen. Het bleek een concept te zijn waarover nog geen besluit genomen was.

Dat is de reden waarom de link naar de raadsbrief in onderstaand bericht niet werkt.

Bruil naar Doetinchem!

Blij verrast waren wij met het bericht op 7 juli jl. van TV Gelderland over verplaatsing van de asfaltproductie van Bruil in Wageningen naar Doetinchem.

 

KWS Infra bv, het moederbedrijf van Bruil, heeft het voornemen om de grond-, weg- en waterbouwactiviteiten in de regio Oost- en Noord Nederland over te nemen van Verhoeve Groep Noord bv. Onderdeel van deze voorgenomen transactie is de overname van een bestaande asfaltcentrale in Doetinchem. De provincie Gelderland, gemeente Wageningen en KWS Infra bv verwachten dat hierover na de zomer definitieve afspraken gemaakt kunnen worden. Onder voorbehoud van de definitieve overname zal dit resulteren in liquidatie van de asfaltcentrale in Wageningen per 1 januari 2010. De noodzaak voor de verplaatsing van de asfaltcentrale naar de Koningspley-noord komt hiermee definitief te vervallen.

 

Een grote verrassing waaraan wij als Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale met onze inzet zeker ook een bijdrage geleverd hebben. Maar, we zijn er nog niet. Na de zomervakantie wordt het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. We moeten nu voorkomen dat er andere overlastgevende bedrijven komen op het laatste waardevolle cultuurhistorische groengebied in Arnhem.

We houden nog even vol!

 

Met de onderstaande links kunt u meer informatie lezen over de voorgenomen verplaatsing.

KWS Infra: voorgenomen overname

Persbericht provincie Gelderland, gemeente Wageningen en Bruil infra bv  

Raadsbrief

Bewoners blij, maar sceptisch over keus Bruil

 

Bruil komt niet naar Arnhem

Het terrein van Bruil in Wageningen. foto Do Visser/De Gelderlander

Het terrein van Bruil in Wageningen. foto Do Visser/De Gelderlander

 

ARNHEM – De asfaltproductie van Bruil in Wageningen wordt verplaatst naar de Asfaltcentrale Doetinchem. De bouw van een asfaltfabriek op bedrijventerrein Koningspleij in Arnhem is van de baan. Bruil verwacht de fabriek in Wageningen eind dit jaar te kunnen sluiten. Dat is eerder dan gepland.

 
De provincie Gelderland wilde dat de asfaltfabriek naar Arnhem zou verhuizen om een einde te maken aan de jarenlange overlast van de centrale in het centrum van Wageningen. De asfaltproductie kan nu naar Doetinchem omdat de Asfaltcentrale Doetinchem aan de Oude IJssel binnen de bestaande capaciteit de komende jaren ruimte heeft voor de productie van Bruil.

De asfaltcentrale in Doetinchem wordt geëxploiteerd door de Verhoeve Groep Infra uit Hummelo. Dat bedrijf komt in handen van KWS Infra uit Vianen, sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar van Bruil Wageningen. Het bedrijf produceert nu maximaal 2.500 ton asfalt per dag.

De Gelderse gedeputeerde van Milieu Co Verdaas zegt dat Arnhem nu met de Koningspleij kan doen wat ze wil. “Ik ben blij dat ik van dit hoofdpijndossier af ben.” Het provinciaal bestuur van Gelderland zocht stad en land af naar een geschikte locatie voor de asfaltfabriek.

Bedrijventerrein Kellen in Tiel en bedrijventerrein Middelwaard in Lienden waren onder meer in beeld, maar steeds stuitte de komst van de asfaltfabriek op milieubezwaren.

Arnhem beschikt met Koningspleij over een terrein waar zware milieubelastende bedrijven zijn toegestaan. De provincie bood Arnhem in ruil voor de vestiging van Bruil een miljoen euro aan als tegemoetkoming in de kosten en voor de mogelijke ‘imagoschade’ die Koningspleij zou lijden door de komst van de asfaltfabriek. Toekomstige omwonenden van de asfaltcentrale in Arnhem en Westervoort kwamen, net als elders, massaal in opstand tegen de komst van de asfaltfabriek.

“We hebben meegewerkt om een probleem in Wageningen op te lossen”, zegt Roeland Kreeft, wethouder van Ruimtelijke Ordening in Arnhem. “Maar we zijn nooit ontzettend gelukkig geweest met de komst van Bruil. We willen van Koningspleij een terrein specifiek voor bedrijven in de energie- en milieutechnologiesector maken. Dan ligt het niet erg voor de hand er een asfaltfabriek te bouwen.”

Adjunct-directeur Alphons van Woensel van Bruil Wageningen ziet de verplaatsing van de asfaltproductie naar Doetinchem als oplossing voor de korte termijn. Hij sluit niet uit dat op de lange termijn toch een nieuwe asfaltfabriek moet worden gebouwd.

Bron: www.gelderlander.nl 7 juli 2009

Ad Bleumink en Wil ten Berge helpen Westervoort

Ad Bleumink en Wil ten Berge zullen de gemeente adviseren in hun strijd om een zodanige vergunning voor Bruil te krijgen, dat er voor Westervoort geen hinder ontstaat.

 

Deze week kwam PvdA’er Rinus van Schie in de Westervoortse raadscommissie ruimte en veiligheid met de suggestie een beroep te doen op de expertise van Bleumink en Ten Berge. Wethouder Ciska Wobma van milieu zegde toe de suggestie over te nemen.

Bleumink en Ten Berge hebben zich uitermate verdiept in de kwestie. Samen met de gemeente proberen ze te bereiken ‘dat je de fabriek niet hoort, niet ruikt en niet ziet’.

 

Zie ook het artikel in De Gelderlander van 27 mei

Gemeenteraad Arnhem akkoord met TNO-rapport

In de stemverhouding coalitie voor, oppositie tegen heeft de Arnhemse gemeenteraad 25 mei jl. ‘ja’gezegd tegen het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) van TNO. Volgens de coalitiepartijen PvdA, CDA en Groen Links is dat rapport ‘een adequate toetsing van de randvoorwaarden uit 2006’. De oppositiepartijen SP, VVD, D66, Christen Unie en Zuid Centraal wijzen het TNO-rapport af en blijven tegen de komst van Bruil.

Deze standpunten liggen al jaren vast. Redelijke argumenten of onderzoeksfeiten spelen geen rol bij de besluitvorming. Voor een weloverwogen oordeel zullen de inwoners van Westervoort, Stadseiland en Presikhaaf zich buiten het Arnhemse moeten begeven en de gang naar de Raad van State moeten maken. Treurig, maar waar!

 
 

 

Zie ook het artikel in De Gelderlander van 23 mei 2009

 

 

Pas procedures over Bruil voor de rechter worden spannend

Analyse door Piet Venhuizen

 

De standpunten in de Arnhemse gemeenteraad over de kosmt van de asfaltfabriek naar de Koningspleij liggen al jaren vast.

 

Op 25 september 2006 zei de Arnhemse gemeenteraad ‘ja’ tegen de komst van asfaltfabriek Bruil van Wageningen naar industriegebied de Koningspleij. Stemverhouding: coalitie (PvdA, CDA, GroenLinks) voor, oppositie tegen.

Maandagavond sprak de Arnhemse raad opnieuw over Bruil. Nu ging het om het rapport van onderzoeksbureau TNO waarin wordt gesteld dat de komst van Bruil milieukubdug verantwoord is. Krachtsverhouding: coalitie voor, oppositie tegen.

Zo krijgt het jarenlange dispuut iets van een rituele dans. De tijd schrijdt voort, maar de standpunten veranderen niet, wat er ook gebeurt. Een rapport van een van de meest gerenommeerde bureaus op milieutechnisch gebeid verandert niets aan het standpunt van de oppositiepartijen dat zij tegen de komst van Bruil zijn. Zij zien die fabriek gewoon niet graag komen, ook al wordt het een schone fabriek. Zij wijzen erop dat het een hoog ding wordt, dat er vrachtwagens af en aan zullen rijden over de Pleijroute en dat van tijd tot tijd (veertig uur per jaar volgens de modellen) iets te ruiken zal zijn van het fabricageproces.

De coalitiepartijen wijzen erop deze omstandigheden binnen de wettelijke kaders vallen en dat ook TNO meent dat er amper sprake zal zijn van overlast. Milieupartij GroenLinks, die van de oppositie uiteraard de wind van voren krijgt, stelt dat per saldo het milieu erop vooruit gaat. In Wageningen produceert Bruil niet milieuvriendelijk, in Arnhem zal dat wel gebeuren.

Nu moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Met de krachtsverhoudingen in de Arnhemse raad in het achterhoofd staat bij voorbaat vast dat de wijziging geen probleem zal zijn. Wat dan echter evenzeer vaststaat is dat de tegenstanders van Bruil in Presikhaaf, Stadseiland en Westervoort gaan procederen tegen het nieuwe bestemmingsplan. Pas dan wordt het spannend. Want de Raad van State is niet de Arnhemse raad.

 

Bron: de Gelderlander, 20 mei 2009

 

Vervolg informatieve behandeling OMA door gemeenteraad

De informatieve behandeling van het Onafhankelijke Milieu Advies van TNO wordt tijdens de Politieke Maandag op 11 mei van 20.00 tot 21.00 uur voortgezet. Door te klikken op agenda PM 11-5-2009 komt u bij de vergaderstukken.