Pleijroute stijgt in file-top 50

Het aantal files op de Pleijroute is in 2015 weer behoorlijk gestegen. In 2014 stond de Pleijroute op plaats 40  in de nationale file-top 50  van de Verkeersinformatiedienst, in 2015 is hij gestegen naar de 29ste plaats. Het gaat dan om de dagelijkse files vanaf Gelredome in de richting van Knooppunt Velperbroek. De files op de A12 vanuit Ede richting Arnhem zijn ongeveer gelijk gebleven.  Vanuit Arnhem richting Utrecht steeg de A12 van plaats 69 naar 27.

Handtekening onder ontwerptracébesluit A15

Minister Schultz van Haegen en de Gelderse gedeputeerde Bieze hebben 5 november 2015 een handtekening gezet onder het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15). Het besluit beschrijft het gekozen tracé en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin.

De nationale verkeersader A15 wordt vanaf knooppunt Ressen ruim vijftien kilometer doorgetrokken richting de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. In het Ontwerptracébesluit is in overleg met o.a. betrokken overheden en organisaties het oorspronkelijke Doortrekkingsalternatief A15 Noord verder uitgewerkt. Ook zijn er aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Groessen, Helhoek en Loo en maatregelen op het onderliggende wegennet. Een onderdeel van het plan is de aanleg van een ‘deksel’ op de verdiepte ligging van de verlengde A15 bij het buurtschap De Helhoek.

Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa 840 miljoen euro. Provincie Gelderland draagt hiervan bijna 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. Hiervoor ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarin is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Verkeer dat over de nieuwe brug over het Pannerdensch Kanaal rijdt, betaalt tol. Er komen geen tolpoortjes; weggebruikers worden geregistreerd via hun kenteken.

Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Verlengde A15 wordt tolweg

De laatste tijd is de A15 steeds weer in het nieuws door de discussie over tolheffing. Minister Schultz houdt vast aan tolheffing tussen knooppunt Ressen en Zevenaar. Met tolheffing moet 293 miljoen euro worden binnengehaald. Dat betekent dat automobilisten die na 2019 gebruik willen maken van de doorgetrokken A15 per keer €1,62 moesten betalen. Voor vrachtwagens kwam dat uit op €7,54.

De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze vindt de tolplannen teleurstellend en in strijd met de afspraken. Afgesproken was dat maximaal 33 procent van de voertuigen een andere route zou mogen kiezen. Uit berekeningen blijkt dat ongeveer de helft dat zal doen.

Wethouder Martijn Leisink vindt dat de gemeente bij de tariefstelling betrokken moet worden. Dat is niet gebeurd. Het overgrote deel van de automobilisten dat de A15 mijdt, zal kiezen voor de Pleyroute. Hij heeft grote zorgen voor de leefbaarheid.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de minister zich bij haar besluit baseert op een onrealistisch grote verkeersgroei en daardoor verkeerde keuzes maakt. Die roept de minister en de Tweede Kamer daarom op de besluiten over nieuwe snelwegen te herzien.

25 november jl. heeft de minister besloten minder tol te heffen op de verlengde A15. Zij heeft het tarief aangepast vergelijkbaar met dat van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. Het tarief wordt nu respectievelijk €1,18 en €7,11. Deze aanpassing kost 12 miljoen euro.

Aanleg A15 gaat door

De minister van IenM, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland en de voorzitter van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben de definitieve bestuursovereenkomst over de aanleg van de A15 ondertekend. In die overeenkomst werden de financiële en organisatorische afspraken over het project vastgelegd. Ook is vastgelegd waar de A15 precies komt te liggen en waaraan de 55 miljoen euro besteed wordt die de provincie extra in het project stopt.

Het standpunt van de minister wordt nu verder uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB) en er wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van de weg.. Het OTB wordt naar verwachting na de zomer van 2014 ter visie gelegd. Dan worden er ook informatieavonden georganiseerd en kan een ieder een zienswijze indienen. Die zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het OTB. Daarna stelt de minister het Tracébesluit vast. Dat is dan de basis voor de daadwerkelijke aanleg van de A15. Tegen dat vastgestelde Tracébesluit kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie kunt u lezen op www.via15.nl

Speculaties over A15 houden aan

Berichten waarin gespeculeerd wordt over de eventuele doortrekking van de A15 houden aan.  In de Gelderlander van 19-9-2012 en  20-9-2012 kunt weer twee berichten lezen.

Doortrekken A15 onzeker door nieuwe wet

De wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) maakt het doortrekken van de A15 onzeker. Provincies mogen vanaf 1 januari alleen geld uitgeven dat ze in hetzelfde begrotingsjaar ontvangen. Dat betekent dat Gelderland tot 2016 minimaal 600 miljoen aan voorgenomen investeringen op de bank moet houden. Afspraken over de aanleg van de A15 komen hierdoor in gevaar.

Berichten in de media

De afgelopen tijd zijn er een aantal berichten in de media verschenen waarin geschreven werd over de voors en tegens van de aanleg van de A15 met brug of tunnel.Om de berichten te lezen klikt u op onderstaande links. Ook kunt u lezen over onderzoekers van de TU Delft die samen met bouwbedrijven een filter hebben ontwikkeld dat fijnstofdeeltjes opvangt boven drukke wegen.

art dG 26-2-2012 brug gebrek creativiteit,   art dG 2-3-2012 kritiek Verdaas op tunnel art dG 10-3-2012 tunnel beter dan brugart dG 25-4-2012 tunnel geen kansart dG 9-5-2012 inspraak nutteloos,  Telegraaf 1-6-2012 tol op A15 eventueel geschrapt,   art.Telegraaf 2-6-2012 lichtmast vangt fijnstof.

Minister verwerpt tegenbegroting A15

Minister Schultz van Haegen heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat zij er op gezag van Rijkswaterstaat bij blijft dat een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal 210 miljoen euro duurder is dan een brug eroverheen.  Lees hier een artikel in de Gelderlander hierover.

Europese wetgeving brengt doortrekking A15 in gevaar

In een bericht in de Gelderlander van 8-2-2012 wordt geschreven over nieuwe Europese wetgeving die de doortrekking van de A15 in gevaar zou kunnen brengen.

Felle kritiek op minister

De afgelopen dagen is er aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal gedemonstreerd tegen doortrekking van de A15 met een brug. Klik hier om de artikelen daarover in de Gelderlander te lezen.